Shalhevet

  ליצירת קשר

  השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!

   בודק מוסמך

   לרשימת הקורסים

   לתחילת הקורס

   נושאי משימה מספר 12001 + 12002

   מספר אישור – 605806

   מטרות הקורס

   בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

   1. ​יכיר את תפקידיו של בודק מוסמך.
   2. יזהה את הנושאים בהם מטפל בודק מוסמך.
   3. יכיר את מועדי הבדיקה לציוד הנדרש בבדיקות בודק מוסמך.
   4. יזהה שגיאות אפשריות בעבודתו של הבודק המוסמך.
   5. יכיר מבנה תסקיר ומשמעותו.
   6. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.
   7. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

   מבוא

   מתקנים וציוד רב בתעשייה נדרשים בבדיקות מיוחדות על ידי בודק מוסמך.
   הבודק המוסמך, מהווה גוף חיצוני בלתי תלוי ומתפקידו לבחון ולאשר את סוג הציוד שבשימוש, שמישותו ומועד פקיעתתוקפו.
   בגמר בדיקתו כותב הבודק המוסמך תסקיר ומגישו לבעל הציוד/ המתקן ולשירות הפיקוח על העבודה, במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
   התסקיר מחייב את בעל הציוד/המתקן בתיקונים הנדרשים.
   דוגמאות לסוגי מתקנים וציוד לבדיקת בודק מוסמך:
   מתקני לחץ
   מתקני ואביזרי הרמה (מעליות, עגורנים)
   מלגזות

   תפקידיו של בודק מוסמך

   הבודק המוסמך הינו גוף בלתי תלוי שאינו חשוד בהטייה של עובדות או בהעלמתן.
   ככזה, על הבודק המוסמך מוטלים התפקידים הבאים:

   • לבחון את המתקנים והציוד הנדרשים בבדיקת בודק מוסמך
   • לבחון מתקנים אלו עפ"י דרישות החוק לצורת הבדיקה ולזמן הבדיקה
   • למלא תסקיר בדיקה ובו רישום כל הנדרש, כולל פגמים שאותרו על ידו בבדיקה
   • לשלוח תסקיר לבעל המתקן הנבדק ולשרות הפיקוח על העבודה.

   שגיאות אפשריות בעבודתו של הבודק המוסמך

   ככל אדם, נתונה גם עבודתו של הבודק המוסמך לטעויות אנוש.

   בין טעויות אלו נמנה את הבאים:

   • חוסר מעקב אחר תאריכי הבדיקה הנדרשים
   • בחינה לא מושלמת של הציוד
   • הסתמכות על "הכרה מוקדמת" עם הציוד ובדיקה "זריזה"
   • אי מציאת פגמים מסוימים בציוד
   • מילוי תסקיר לא מושלם
   • אי משלוח תסקיר כנדרש

   כולן טעויות אנוש "נסבלות", אך מייצרות סיכונים עליהם עליך לתת את הדעת ולפיכך:

   • צור טבלת מעקב לבחינת כל סוגי הציוד שברשותך החייבים במעקב (דרישה בחקיקה)
   • הקפד על זימוני בודקים בזמן (ואל תיתן להם "לנהל" אותך)
   • בדוק מדגמית את עבודתו של הבודק המוסמך כשאתה מתלווה אליו בעבודתו במהלך הבדיקה
   • בדוק האם התסקיר הגיע לידך והוא מושלם, קריא ונהיר לך
   • אל תהסס מפעם לפעם לזמן בודק מוסמך אחר לאותו ציוד – טוב מראה עיניים נוסף מפעם לפעם.

   מבנה תסקיר ומשמעותו

   לדוגמה לתסקיר נא ללחוץ על הקישור:

   לדוגמה לתסקיר נא ללחוץ על הקישור:

   http://www.shagiv.co.il/Files/RAR/General/1.1-RAR.pdf

   התסקיר אם כן, מספק את הבאים:

   • זיהוי הציוד הנבדק, ובעליו, ע"י רישום פרטיהם
   • זיהוי הבודק המוסמך, מבצע הבדיקה
   • תאריך הבדיקה שבוצעה על ידי הבודק המוסמך
   • הסקה לגבי תאריך הבדיקה הנדרשת הבאה
   • רישום הפגמים שהתגלו במהלך הבדיקה
   • אישור/אי-אישור הציוד שנבדק

   ביבליוגרפיה וירטואלית

   לפניך רשימת אתרים. לחיצה על הכתובת תקשר אותך ישירות לאתר.
   בחר לך נושא משימה, מתוך רשימת נושאי המשימה שיוצגו בהמשך, בקר באתרים ובצע את המטלה.

   מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

   איתור בודקים מוסמכים

   כמוכן היעזר ב:

   חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו

   פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה

   נושאי משימה

   נושא משימה מספר 12-001:
   הכן רשימת תיוג (check – list)עצמית, לבדיקה מטעמך של דרך הביצוע של בודק מוסמך, אשר הגיע אליך לבדיקת אחד מסוגי הציוד הנדרש בחוק.

   רשימת הבדיקה תכלול לפחות את דרך ההתקשרות, זמן הבדיקה וכדומה.

   נושא משימה מספר 12-002:
   מהי הסיבה לטעמך שבדיקת עגורנים מסוג מסוים תבוצע אחת ל-14 חודשים ולא אחת לשנה? (קל יותר למעקב, לא?)

   הבא אסמכתאות לתשובתך.

   הנחיות עבודה:

   1. באפשרותך לענות על יותר מנושא משימה אחד. כל נושא משימה מזכה ביום השתלמות בודד.
   2. את פתרון נושא המשימה עליך לכתוב במעבד תמלילים Word בהיקף שלא יעלה על 1000 מילים מודפסות. בראש העבודה יש לציין את הפרטים הבאים: שם, ת.ז., כתובת, טלפון, E-mail, מקום עבודה, תפקיד, תאריך ביצוע העבודה ומספר נושא המשימה.
   3. באפשרותך לשלוח את הפתרון בדואר אלקטרוני לכתובת shalhevet@shalhevet .co.il
    או לחילופין בדואר, לכתובת שלהבת מערכות מידע בע"מ, רח' פריימן יעקב 20, ראשל"צ 75358, בצרוף המחאה לפקודת שלהבת – מערכות מידע בע"מ, על סך 236 ש"ח (המחיר כולל מע"מ) לכל נושא משימה.
   4. לאחר בדיקת פתרון נושא המשימה יועבר אליך אישור על השתתפות ביום השתלמות, על-פי דרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), לצורך קבלת אישור כשירות.
   5. שלהבת מערכות מידע בע"מ – מנהלת האתר, שומרת לעצמה את הזכות לפרסם עבודות נבחרות באתר. השתתפות בקורס בפועל, על-פי התנאים המפורטים לעיל מהווה אישור גורף לפרסום העבודה.

   בהצלחה!

    

   ליצירת קשר השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

    שיעורים שלנו

    תאורה

    לרשימת הקורסים לתחילת הקורס נושאי משימה מספר 43-001 + 43-002 מטרות הקורס בגמר הההדרכה ולאח...
    קרא עוד
    חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי
    דילוג לתוכן