Shalhevet

  ליצירת קשר

  השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!

   בטיחות במעליות

   נושאי משימה מספר 42-001 + 42-002

   מס' אישור 603398

   מטרות הקורס

   בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

   1. ​יכיר את החוק והתקנות בהקשר למקום מוקף.
   2. יידע מהם הסיכונים הכרוכים בעבודה במקום מוקף.
   3. ידע מהן הבדיקות הנדרשות לפני כניסה למקום מוקף.
   4. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.
   5. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד העבודה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

   מקום/חלל מוקף, הינו כל מקום שהכניסה והיציאה ממנו בעייתיים, התנאים בתוכו מסוכנים לבריאות העובד ויש חשש לשלומו.

   דוגמאות:

   • תאי ביקורת (“מנהול” – manhole).
   • צינורות ומובילים בקוטר גדול..
   • תעלות עמוקות (1.7 מטר או יותר מתחת לפני הקרקע).
   • בריכות חמצן גדולות ופתוחות (שטח מים של 1,000 מ”ר או יותר, או מערכת שוות – ערך,המורכבת ממספר אגנים סמוכים, בתנאי מזג – אוויר חמים וללא רוח).
   • אגני עיכול בוצות (digestor).
   • מכלים בעלי מכסה וללא מכסה.
   • בורות ספטיים, בורות רקב או ספיגה.
   • בורות איחסון בוצה, מכוסים או גלויים.
   • תא רטוב של תחנות שאיבות ביוב.
   • תא או חדר יבש של תחנות שאיבת ביוב.
   • חדר מגופים מיכניים וידניים.
   • חדרים במתקנים הקשורים למערכות הביוב (כגון חדר חשמל,גנרטור, חדר פיקוד ובקרה ועוד).

   • מכלי אחסון פלוקולנטיים וכימיקלים בכלל
   • תחנות לקליטת “ביוביות” עם שפכים ספטיים.
   • מכלי אחסון ביוגאז.
   • בורות ותעלות עמוקות פתוחות (עומק 1.5 מ’ ויותר).
   • בורות ותעלות מכוסים.
   • מתקנים לנטרול ריחות​.
   • מקלטים (עם נזילת ביוב, למשל).
   • מנהרות ומובילי ניקוז.
   • ריאקטורים.
   • מכלי אחסון לסוגיהם.
   • תעלות אוויר.
   • חדרים או מרחבים ללא פתחי איוורור או אמצעי איוורור מלאכותי.

   חלל מוקף – עבודה

   הגדרה (מתוך פקודת הבטיחות בעבודה)

   1. ”מקום מוקף”- לענין סימן זה – חדר, תא, מכל, בור, מעבר לאדים, צינור או חלל מוקף כיוצא באלה.
   2. ​תחולת הסימן – הוראות סימן זה יחולו אם יש לעשות עבודה בתוך מקום מוקף שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים כדי כך שיכול שבני אדם לא יעמדו בהם.
   3. יציאה ממקום מוקף – כוות – איש תותקן למקום מוקף שאין דרך נאותה אחרת ליציאה ממנו, כוות איש מלבנית או סגלגלה לא תפחת מארבעים וששה סנימטרים באורך וארבעים ואחד סנימטרים ברוחב, וכוות איש עגולה – מארבעים וששה סנימטרים בקוטר, ומכלית או ציוד נע אחר – מארבעים ואחד סנימנטרים באורך ושלושים וששה סנימטרים ברוחב, ואם הכווה עגולה – מארבעים ואחד סנימטרים בקוטר.

   פקודת הבטיחות בעבודה סימן ח’: אדים מסוכנים

   1. כניסה למקום מוקף – לא יכנס אדם למקום מוקף לכל מטרה שהיא, אלא אם נתמלאה אחת מדרישות אלה:
    1. האדם הנכנס לבוש מכשיר נשימתה מתאים.
    2. ננקטו כל האמצעים המעשיים לסלק אדים העלולים להיות שם למנוע חדירת אדים, וכל עוד לא הראה מבחן נאות שאין במקום אדים מסוכנים יהיה האדם הנכנס חגור חגורה שאליה מחובר לבטח חבל שקצהו החפשי מוחזק בידי אדם בחוץ.
   2. ציוד לנשימה ולהנשמה:
    1. מכשיר נשימה, מכשיר הנשמה, חבלים וחגורות נאותים יוכנו ויקויימו באופן שהגישה אליהם תהיה נוחה ויבוקרו לעתים מוזמנות.
    2. מספר מספיק מקרב העובדים יודרכו ויאומנו בשימוש במכשירים האמורים ובשיטת ההנשמה.
   3. פטור – המפקח הראשי רשאי בתעודה, בכפוף לתנאים שפורשו בה, לפטור מהוראות סעיפים 90 עד 92, כולן או מקצתן, כל אימת שהוא משוכנע שמילוין אינו נחוץ או אינו מעשי.
   4. עבודה בתא אש – לא תותר כל עבודה בתא אש, בתא שריפה או מעבר לאדים של דוד עד שיצוננו במידה מספקת, על ידי איוורור באופן אחר, כדי בטיחותם של העובדים באותה עבודה.

   מוקדי הסיכונים העיקריים

   סיכונים כימיים

   • עבודה ב”חלל מוקף” – הרעלה או זיהום האוויר, ירידה בריכוז החמצן.

   ​אחוז ריכוז החמצן באוויר והשפעתו על העובד:

   • ​21% אווירה נשימית רגילה.
   • 18% גבול הבטיחות.
   • 16% כאב ראש, דופק מהיר, הקאה וקוצר נשימה.
   • 12% סחרחורות, הקאות, איבוד יציבות ונפילה.
   • 10% התעלפות והקאות.
   • 8% הרדמות ומוות תוך מספר דקות.
   • 6% עצירת נשימה ומוות.
   • עבודה בחומרים מסוכנים (חומ”ס).
   • נוכחות חומרים כימיים תוקפניים או ריאקטיביים.
   • נוכחות חומרים דליקים ונפיצים.
   • סיכונים ביולוגיים
   • קבוצת חיידקים.
   • נגיפים.
   • טפילים.
   • פטריות.

   ​סיכונים מיקרו – ביולוגיים

   • ​​הכשה על ידי זוחלים ועקרבים.
   • חדירה דרך פתחי הגוף.
   • נשיכה על ידי זוחלים ומכרסמים ומגע עם הפרשותיהם.

   סיכונים מכניים

   סיכוני חשמל

   סיכונים אחרים

   • שיטפון
   • טביעה
   • חומרים רדיו-אקטיביים
   • רעידות אדמה.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   נושאי משימה מספר 30001 + 30002

   נוהל הצלה

   תאונות בחלל מוקף חמורות מתאונות רגילות, עקב קשיי ההצלה והסיכון הגבוה שגם המציל ייפגע. יש למנוע תאונה והפיכת תאונה ל”תאונה כפולה” על ידי נקיטת כל הצעדים הדרושים:

   • להודיע על האירוע בקשר אלחוט למוקד העירוני או לכבאים
   • לא נכנסים לחלל מוקף שנמצא בו עובד פגוע אלא לאחר בדיקת גאזים. יש לצאת מההנחה שהאוויר במקום אינו תקין.
   • בדיקת פתחי איוורור וניסיון להחדיר אוויר צח לחלל המוקף
   • לא נכנסים ללא מחלץ זמין בחוץ.
   • שמירה על קשר.
   • רתמה וחבלים
   • בחילוץ אדם פגוע – הכלל הראשון הוא לא להוסיף ולפגוע בו.
   • החילוץ יתבצע במהירות. אדם השוהה בחלל המוקף שהאוויר בו בעל ריכוז חמצן נמוך, ייפגע באופן הפיך לאחר 5 – 7 דקות – ועלול למות לאחר 8 דקות. אין לסמוך על דיווחי האדם הפגוע, כי תהליכי החשיבה שלו מבולבלים ואינם אמינים.

   זכור:

   אחוז ריכוז החמצן באוויר והשפעתו על העובד:

   • 21% אווירה נשימתית רגילה
   • 18% גבול הבטיחות
   • 16% כאב ראש,דופק מהיר, הקאה וקוצר נשימה
   • 12% סחרחורות, הקאות, איבוד יציבות ונפילה
   • 10% התעלפות והקאות
   • 8% הרדמות ומוות תוך מספר דקות
   • 6% עצירת נשימה ומוות

   ​​​​​עזרה ראשונה

   • פינוי העובד לבית חולים (אפילו אם הוא נראה בסדר – תופעת – לוואי של פגיעת גאזים עלולה להתפתח לאחר מכן).
   • בדיקת מקור המפגע – מקור הגאזים.
   • יש לדווח למנהל העבודה על כל פגיעה, אירוע וכד’, אפילו אם הם נראים בלתי משמעותיים באותו הרגע. יש לרשום במקום דו”ח השתלשלות האירועים לקראת הכנת הדו”ח הסופי.

   נושאי משימה

   נושא משימה מספר 30001:

   הכן סקר סיכונים למקום מוקף במקום עבודתך, מלווה בתמונות.

   רשום את המלצותיך להפחתת הסיכונים שגילית.

   נושא משימה מספר 30002:

   חווה דעתך בפרוטרוט ביחס לכמות האנשים הנדרשת בכניסה למקום מוקף – מכון ביוב.

   הסבר את תפקידו של כל אחד מהמשתתפים בתהליך.

   הנחיות עבודה:

   1. באפשרותך לענות על יותר מנושא משימה אחד. כל נושא משימה מזכה ביום השתלמות בודד.
   2. את פתרון המשימה עליך לכתוב במעבד תמלילים Word בהיקף שלא יעלה על 1,000 מילים מודפסות. בראש העבודה יש לציין את הפרטים הבאים: שם, ת.ז., כתובת, טלפון, E-mail, מקום עבודה, תפקיד, תאריך ביצוע העבודה ומספר נושא המשימה.
   3. באפשרותך לשלוח את הפתרון בדואר אלקטרוני לכתובת shalhevet@shalhevet.co.il או בדואר לכתובת שלהבת מערכות מידע בע"מ, רח' פריימן יעקב 20, ראשל"צ 75358, בצרוף המחאה לפקודת שלהבת – מערכות מידע בע"מ, על סך 236 ש"ח (המחיר כולל מע"מ) לכל נושא משימה.
   4. לאחר בדיקת פתרון נושא המשימה יועבר אליך אישור על השתתפות ביום השתלמות, על-פי דרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), לצורך קבלת אישור כשירות.
   5. שלהבת מערכות מידע בע"מ – מנהלת האתר, שומרת לעצמה את הזכות לפרסם עבודות נבחרות באתר. השתתפות בקורס בפועל, על-פי התנאים המפורטים לעיל מהווה אישור גורף לפירסום העבודה.
   6. שלהבת מערכות מידע בע"מ תעביר הודעה למשרדי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, במשרד העבודה, על ביצוע הקורס.

   ב ה צ ל ח ה !

   ליצירת קשר השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

    שיעורים שלנו

    תאורה

    לרשימת הקורסים לתחילת הקורס נושאי משימה מספר 43-001 + 43-002 מטרות הקורס בגמר הההדרכה ולאח...
    קרא עוד
    חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי
    דילוג לתוכן