Shalhevet

  ליצירת קשר

  השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!

   בטיחות בעבודות מוסך

   לרשימת הקורסים

   לתחילת הקורס

   נושאי משימה מספר 33001 + 33002

   מטרות הקורס

   בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

   1. יזהה את סוגי העבודות, בעבודות מוסך.
   2. יכיר את הסיכונים בעבודות מוסך.
   3. יכיר הנחיות בטיחות כלליות.
   4. יכיר ציוד מגן הנדרש בעבודות מוסך.
   5. יזהה ציוד הנדרש בבדיקות תקופתיות ויזומות.
   6. יכיר את תחומי האחריות של מנהל העבודה במוסך.
   7. יכיר טופס בדיקה (רשימת תיוג לעבודות מוסך)
   8. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.
   9. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה

   מבוא

   העבודה והטיפול בתחום המוסך, כרוכים בסיכונים רבים:​​

   • סכנת שריפה
   • סכנת התפוצצות
   • סכנת פציעה מכלי רכב מוגבה
   • סכנת כוויות מחלקים חמים
   • סכנת היפגעות מכלי רכב נוסע
   • ועוד

   לכן, בעבודה ובטיפול בתחום המוסך, יש לשים לב להוראות הבטיחות השונות ועל ידי כך להקטין ואף למנוע כליל את התרחשותן של תאונות העלולות לגבות מחיר יקר בחיי אדם ובעלות ציוד.
   הנחיות ואמצעי הבטיחות בעבודה ובטיפול בתחום המוסך, ננקטים בהתאם לסוגי האחזקה המתבקשים.

   • הנחיות בטיחות כלליות.
   • התנעה ונסיעה.
   • עבודה מעל ומתחת לרכב.
   • סיכה ורחיצת רכב.
   • בור טיפולים,רמפה,מגבה (ליפט).
   • מיכליות דלק,מערכות תדלוק ומיכלי דלק ושמן.
   • עבודות נלוות (פחחות, חשמל, טיפול במצברים, ריתוך, תיקון תקרים וניפוח צמיגים, צבע ועוד).

   בנוסף, יש להתייחס :

   • לציוד במוסך החייב בביצוע בדיקות תקופתיות ויזומות
   • לתנאי סביבה, רעש, אקלים ואיכות הסביבה
   • למניעת אש במוסך.

   הנחיות בטיחות כלליות ​

   • כל רכב החונה בתוך המוסך יהיה במצב שבלם היד סגור ובנוסף יש להתקין סדי עצירה מתחת לגלגליו בצורה שתמנע תזוזתו.
   • יש לוודא שאין דליפת שמן ו/או דלק על הרצפה מהרכב שבמוסך.
   • אין לעשן בתוך המוסך ואין לזרוק בדלי סיגריות וגפרורים.
   • אין להוציא דלק ממיכל הרכב, אלא אם ננקטו אמצעי בטיחות מתאימים.
   • אין לנקות חלקי רכב עם בנזין.
   • ניקוי המנוע ומכללים אחרים ברכב יעשה באמצעות ממסים אורגנים מותרים כשהם מנותקים מהרכב.
   • יש לדאוג לאמצעים שימנעו פגיעה אפשרית של הרכב בעובדים.
   • יש להימנע משינויים במערכות חשמל וקשר שלא בהוראות כתובות ורק ע"י בעל מקצוע מוסמך, למניעת דליקות.
   • תיקוני חשמל ברכב יעשו רק ע"י חשמלאי מורשה.
   • אין להשאיר מיכל דלק רפוי וללא מכסה סגור.
   • אין להשאיר צנרת דלק דולפת.
   • חיבורי דלק חייבים להיות מהודקים למניעת אפשרות דליקה.​

   התנעה ונסיעה ​

   • עובד המניע מנוע המורכב בכלי רכב, יוודא לפני התנעתו:
    • ידית תיבת ההילוכים בהילוך סרק (ניוטרל).
    • בלם היד (חניה) סגור.
    • דוושת המצמד לחוצה.
   • מותר להניע את המנוע בכלי הרכב רק למכונאי או בעל מקצוע אחר שבידו רישיון נהיגה בר תוקף לרכב מהסוג הנדון. מכונאי לצורך זה אפשר לראות גם בנער עובד או שוליה בעל וותק של שנתיים במקצוע.
   • לפני התנעת המנוע בכלי הרכב, יש לוודא כי אין עובדים על המנוע עצמו, אין עובדים מתחת לרכב, לפניו ולא נשענים על צידיו.
   • בכל תמרון נהיגה שהנהג אינו רואה בבירור את השטח מסביב לרכבו (כגון נסיעה לאחור, עליה על בור, או רמפה) יש לוודא שתנועת הנהג תכוון על ידי עובד הנמצא מחוץ לרכב.
   • בשעת הנעת מנוע בתיקון, יש לוודא שכל החלקים הנעים של המנוע יהיו רתומים היטב.
   • יש לדאוג להרכבת כל המגנים לחלקים הנעים במנוע לפני הנעתו, על מנת למנוע היתפסות חלקי גוף בתוכו. אין לקרב ידיים או כלים אל חלקים שנעים ומסתובבים במנוע.
   • יש לקבוע כללים ברורים בקשר לתנועת הרכב לתנועה בשטח המוסך ובתאי העבודה (כיוון תנועה, מהירות).
   • יש לסמן בחיצים את כיווני התנועה ואת נתיבי התנועה ולדאוג שדרכי הגישה ישמרו פנויים.
   • בכלי רכב בעלי מעצורי אוויר, הנסיעה תהיה רק לאחר שהצטבר לחץ מספיק במיכלים.
   • יש לנוע במהירות נמוכה ביותר, בהילוך ראשון או שני ולהימנע מנסיעה אחורנית.
   • כניסת רכב לתא העבודה – מתחילה ב"עצור"!
   • בשום פנים אין להזיז רכב שמעצוריו מפורקים או מקולקלים. כלי רכב כנ"ל השוהה בשטח המוסך, יצויד בשילוט חיצוני מתאים (בחזית ומאחור) ובשילוט על גלגל ההגה האוסר להזיז את הרכב.

   עבודה מעל ומתחת לרכב

   • לפני הגבהת הרכב יש לחסום את הגלגלים (שאינם מורמים ) בפני תזוזה אפשרית.
   • אין לעבוד מתחת לרכב מוגבה שנתמך במגבה (ג'ק).
   • כמו כן אין להשאיר ללא השגחה רכב מוגבה הנתמך במגבה. במקרים אלו יש להחליף את המגבה בתמוכות מתאימות ויציבות.
   • אם עובדים שני עובדים – אחד מתחת לרכב ואחד מעליו, יש להיזהר מפני הפלת כלים, או לכלוך, על העובד מתחת לרכב.
   • בעבודה במצב שכיבה מתחת לרכב, אין להוציא את הרגליים לתוך המעברים.
   • בעבודה מתחת לרכב, יש להיזהר מפני נפילת לכלוך לעיניים, הרכב משקפי מגן.
   • לפני העבודה או הזזת הרכב, בדוק אם אין עובד מתחת לרכב.

   סיכה ורחיצת רכב

   • יש לשמור על הרצפה במצב נקי מחומרי סיכה העלולים לגרום להחלקה ונפילה. אם נשפך גריז או שמן על הרצפה,יש לאסוף זאת מיד ולפזר על המקום חול או חומר סופג שמנים.
   • בעת הסיכה יש להיזהר מפני שריטות ופגיעות ממקומות חדים בכלי הרכב. הקפד על קבלת טיפול רפואי מיידי בכל מקרה של פציעה.
   • בשום אופן אין לשים את האצבע, כף היד או חלק אחר של הגוף לפני אקדח הסיכה בשעת פעולתו. בגלל הלחץ עלול חומר הסיכה לחדור אל מתחת לעור.
   • סגור היטב את מכסי הלחץ של מתקן הסיכה – סגירה רשלנית עלולה לגרום להעפת המכסים ופגיעה בעובדים שבסביבה.
   • יש לבדוק את הציוד אחת לשבוע, תקן כל פגם לפי הצורך.
   • היזהר מפני נשימה או בליעה של חומר סיכה, אין לכוון את כלי הריסוס והסיכה אל העובד.
   • יש לנעול נעליים בעלות סוליות מתאימות למניעת החלקה על הרצפה הרטובה.
   • כוון את זרם המים כך שלא תיפגע על ידי הסילון, או על ידי הלכלוך החוזר והימנע מלכוון את סילון המים על עובד אחר.
   • ברחיצה במים חמים או בקיטור היזהר מפני כוויות.
   • לפני רחיצה בעזרת מכשירים חשמליים, וודא שקיים מפסק מגן המופעל בזרם פחת
   • ברגישות של 0.03 אמפר לכל היותר.

   בור טיפולים, רמפה ומגבה (ליפט)

   בור טיפולים
   בעבודות אחזקה, טיפול ותיקון כלי רכב, מתבצעות חלק מהעבודות על גבי בור טיפולים, כדי לאפשר גישה לתחתית הרכב ומערכות הקיימות מתחת לרכב.
   במקומות רבים מותקנת רמפה המשמשת לביצוע טיפולים ואחזקה בה מורם הרכב וכך נוצרת גישה לתחתית הרכב.

   • שפת הבור תסומן באופן בולט (קווי צבע בגוונים שחור/צהוב) על השפה לכל היקפה.
   • על שפת הבור משני צידיו יותקן צינור בגובה 15 ס"מ מפני הקרקע למניעת החלקת הרכב או כלים לתוך הבור.
   • בבור טיפולים, אשר הכניסה אליו והיציאה ממנו נפרדות, יש להתקין שקעי גלגל או הגבהות כדי לגרום לתנועה איטית של הרכב.
   • רכב מטופל על בור טיפולים יחסם ע"י סדי עצירה בגלגליו האחוריים כדי למנוע הזזה מקרית.
   • הרכב יכוון לבור ע"י עובד שיעמוד בצדו של הרכב ולא ממולו.
   • חל איסור לכוון את הרכב מתוך הבור או מול הרכב העולה.
   • יש להציב לפני הבור שילוט "אין לעלות לבור ו/או לרדת ממנו ללא מכוון" וכן שילוט "סכנה בור פתוח".
   • בקצה הבור יותקן משולש מוגבה וצבוע בצבעים של שחור/צהוב לסירוגין, כדי למנוע נפילת רכב בקצה הבור ולאפשר כוון נכון של הרכב.
   • הירידה לבור הטיפולים דרך מדרגות הכוללות מעקה מצד הבור כשהן מסומנות בצבעים שחור/צהוב. המדרגות יהיו מחוספסות כדי למנוע החלקה.
   • רצפת הבור תהיה ישרה ותכלול פתח לניקוז נוזלים.
   • בכל בור יותקן סולם הימלטות מצד נגדי של המדרגות כדי לאפשר הימלטות בזמן חירום.
   • רוחב הבור יהיה כ-90 ס"מ, עומקו 150 ס"מ ואורכו בהתאם לסוג הרכב המטופל, באופן שתהיה אפשרות בטוחה למילוט בעת סכנה.
   • לכל בור יותקן כיסוי שיאפשר הנחה והסרה מהירה.
   • חובה להתקין כיסוי בגמר יום העבודה ולהשאיר תאורה בסככה כדי למנוע היתקלות ונפילה.
   • תאורת הבור תהיה V24, או מסוג V220 עם מפסק פחת ברגישות 0.03 אמפר. גופי תאורה יהיו אטומים נגד נוזלים.
   • בקצה הבור יותקנו, בנוסף למחסומים, עמודי מגן כדי למנוע פגיעת הרכב בעובדים ו/או בציוד.
   • צנרת החשמל תהיה מוגנת.
   • אין להניח כלים ו/או חלקים על שפת הבור, יש להשתמש במקומות ייעודיים שבדפנות הבור.
   • בעבודה עם מגבה בור המותקן בקצה הבור, יש לוודא נעילת המגבה ועצירת הרכב וקביעתו ע"י סדי עצירה כדי למנוע תזוזתו.
   • בכניסה לבור הטיפולים, יותקנו שלטי "זהירות מעבר כלי רכב" אשר יופנו לכיוון המעברים.
   • חובה להרכיב משקפי מגן בעבודה מתחת לכלי הרכב.
   • חל איסור לעבוד בבור כשהרכב מותנע וזאת מחשש מגזים רעילים (אלא אם קיים התקן פינוי גזים והוא מחובר לצינור המפלט של הרכב).

   רמפות ​

   • שיפועי העלייה ברמפה יהיו מחורצים או מחוספסים כדי למנוע החלקה.
   • שפת הרמפה החיצונית והפנימית תסומן בצבע שחור וצהוב, לסירוגין.
   • בקצה הרמפה יותקנו מחסומי בטיחות בגובה 1/3 מגובהו של הגלגל הגבוה ביותר המטופל.
   • לכל רמפה יותקן משטח למכוון מצד הרכב ועליו שלט "אין לעלות על הרמפה ללא מכוון".
   • הרצפה מתחת לרמפה תהיה ישרה וחלקה ועליה יוצבו משטחי דריכה מנוקבים ומחוספסים כדי לאפשר מעבר נוזלים.
   • לרמפה המשמשת לטיפולים והחלפת שמנים,יותקן מתקן קבוע לקליטת שמנים כולל צינור ניקוז.
   • רמפה תצויד בסדי עצירה הקשורים באופן קבוע אליה ע"י שרשרת.
   • אין לעלות לרמפה ו/או לרדת ממנה, ללא מכוון.
   • רכב המטופל על גבי רמפה יקובע ע"י סדי עצירה משני צידי הגלגל, כדי למנוע תזוזתו.
   • אין לפרק ולטפל בגלגלי הרכב כשהרכב על הרמפה.
   • בכניסה לרמפה יש להתקין שלטים "זהירות תנועת רכב", אשר יופנו לכיוון המעברים.
   • תאורה ברמפה תהיה V24 או V220 מוגנת התפוצצות, גופי התאורה יהיו אטומים.
   • בקרבת הרמפה לא יותקן קו מתח גבוה, אזור הרמפה יהיה מואר גם מעבר לשעות הפעילות.
   • אזור הרמפות יהיה מוגדר, סגור בשרשראות ומשולט בהתאם.
   • רמפה ניידת חייבת בדיקה שנתית ע"י בוחן מוסמך.
   • יש לוודא קיבוע וסגירת חיזוקים ברמפות קבועות.
   • בעבודה מתחת לרמפה חובה לחבוש משקפי מגן, כדי להגן על העיניים מחלקים ולכלוך.
   • חל איסור לעבוד מתחת לרכב מותנע.
   • יש להגדיר עומס מותר של כלי רכב המטופל לפי סוג הרמפה.

   מגבה רכב (ליפט)​

   • מגבהי הרמה קבועים, חייבים להיות מקובעים ע"י רשות מוסמכת ועפ"י תוכניות בינוי
   • חובה לבדוק את המגבהים בדיקה בטיחותית ע"י בודק מוסמך, אחת ל-14 חודש.
   • המגבה יופעל ע"י מפעיל מוסמך בלבד.
   • על המגבה יותקן שילוט "אין לעלות למגבה ו/או לרדת ממנו ללא מכוון.
   • הרכב יכוון ע"י מפעיל המגבה מהצד, כדי למנוע פגיעה. מול משטח המגבה יותקנו עמודי בטחון.
   • זרועות המגבה יותקנו מתחת לרכב על גבי כריות גומי מקוריות, כדי למנוע נפילת הרכב מהמגבה.
   • חל איסור מוחלט לעמוד מתחת לרכב בזמן הרמתו, אלא לאחר קביעת מצב המגבה ונעילתו.
   • יש לוודא סגירת מפסק הרמה והורדה של המגבה כדי למנוע הפעלה מקרית.
   • במגבה מסילות יש לקבוע את גלגלי הרכב בעזרת סדי עצירה,כדי למנוע תזוזתו. מעברי החשמל או השמן של המגבה יעברו מתחת לרצפת המוסך או בגובה 2 מ' לפחות כשהם מוגנים בצנרת פלסטית מתאימה, כדי למנוע היתקלות בכבלים.
   • בעבודה מתחת לרכב מוגבה, יש להרכיב משקפי מגן.
   • בעבודה מתחת לרכב יש לעבוד עם תאורה ניידת מוגנת מפני רטיבות. יש להשתמש בתאורת V24.
   • חל איסור להרים רכב עם עובד בתוכו.
   • בביצוע טיפולים ועבודות סיכה, יש לוודא התקנת מיכל לקליטת הנוזלים עם פתח ריקון וחומר ספיגה על הרצפה.

   מיכליות דלק, מערכות תדלוק ומיכלי דלק

   בטיפול/תיקון מיכלי דלק ומערכות תדלוק,קיימים סיכוני דליקות והתפוצצות בזמן התיקון.
   לאחר ריקון הדלק ממיכלי הדלק וממערכות התדלוק קורה ונותרות שאריות דלק ואדי דלק, בצנרת, ביחידת השאיבה ובמיכלים וכן שאריות דלק על שלדת הרכב והארגז, המהווים סיכון בעת ביצוע התיקון.
   עבודות התיקון עלולות לגרום להתלקחות שאריות הדלק כתוצאה מחום או ניצוץ אש.
   רכב משא עליו מותקנים מיכלי דלק משמש כמיכלית דלק וחלות עליו כל הוראות הבטיחות הקיימות לגבי מיכליות תדלוק.

    

   הוראות כלליות:

   • ​​וודא שהמיכלית המובאת לתיקון /טיפול , הינה ריקה מדלק – הן מיכליה והן מערכות התדלוק.
   • שטוף שאריות כתמי דלק בזרם מים או קיטור.
   • יש להעביר את מערכת התדלוק שתוסר מארגז הרכב או אביזרי המיכליות (צנרת,ברזים וכד') למקום נפרד מוגן ומסומן מפני חום ,ניצוץ או אש גלויה.
   • תא הטיפול במיכלית יהיה נפרד במידת האפשר משאר התאים או שיהיה סגור כלפי כלים או תאים אחרים ,ע"י מחיצות פח או אמצעי אחר מתאים.
   • במקום ההמתנה ובתחנות העבודה ימצאו אביזרי הכיבוי הבאים:
    • שני מטפי אבקה 12 ק"ג.
    • מטפה " מים קלים" (קצף) 50 ק"ג או 150 ק"ג.
   • שלטי אזהרה "אסור לעשן" ו – "זהירות נוזל מתלקח " יוצבו במקום חניית המיכליות, בהמתנה לעבודה בתאי העבודה המיועדים לתיקון מיכליות ובמקום אחסנת ותיקון אביזרי המיכלית (צנרת,ברזים,מתאמים וכד'
   • יש לשטוף שטיפה חיצונית את המיכלים לפני טיפול ותיקון מכללים במיכל או במערכת.
   • יש לוודא שמקום חניית המיכלית יהיה נקי מחומרים דליקים,קווי חשמל,ניצוצות אש ,אזור עישון וחומרים מתלקחים.
   • רוקן שאריות דלק במקום מאובטח ולא בבורות – אדים אלו כבדים מהאוויר ולכן הם יתרכזו במקומות נמוכים. העזר בהארקה מתאימה לנטרול מטען של חשמל סטטי.
   • ריקון מיכלי דלק ייעשה באמצעות משאבה ידנית בעלת צינור מוליך והמיכל עצמו מוארק.
   • אסור להוריק מיכלים ע"י פתיחת פקק ההורקה.
   • לפני כל טיפול במיכל הדלק או בצנרת, נתק את מצבר /י הרכב .הניתוק ימנע היווצרות קשת חשמלית,עקב קצר.
   • תיקון מיכל על גבי הרכב ייעשה רק לאחר נטרול שאריות גזים או אדים דליקים, ריקון וסתימת הצנרת.
   • נטרול יבוצע ע"י שטיפה בחומר אלקלי או קיטור ובדיקה עם מכשיר לשלילת קיום אדים, או מילוי המיכל במים עד לקו התיקון. אפשרות נוספת שימוש בגזים לחניקת אש כמו חנקן.
   • חל איסור שטיפת מכלולים בחומרי דלק כמו בנזין,קרוסין או ספירט לבן.

   אחסון כלי יד

   אחסון כלי יד (בארונות, בלוחות יעודים ובארגזי כלים)

   • ​​כלים בעלי להבים חדים יאוחסנו בנפרד בצורה שתמנע פגיעה מהם.
   • עם גמר העבודה ולקראת אחסון, יש לנקות ולבדוק את כלי היד. כלי יד שנפגמו במהלך העבודה, יש לתקנם או להחליפם.
   • בארונות ובלוחות הכלים יש להתקין מעמד לכל כלי בנפרד, בצורה שתמנע אפשרות לנפילה מקרית של הכלי.

   איכות הסביבה
   שמירה על סביבת העבודה אינה רק חוק, היא נוגעת לעובדים הישירים, למקבלי השירות
   ולאזרח הקטן שכלל לא קשור למוסך, אך חלחול שמן או דלק לאדמה ופגיעה במקורות מים, פוגעת גם בו. ניתן להעריך כי די בליטר אחד של דלק על מנת לפסול מיליון ליטר מים כמי שתייה.
   בישראל פועלים אלפי מוסכים, בכלל זה כ-5,300 מוסכים לרכב במשקל עד 4 טון .
   הפעילות השוטפת במוסכים כוללת שימוש בסוגים שונים של חומרים, בכלל זה שמנים מינרלים והידרולים, ממסים ועופרת ממצברים, שסילוקם באופן בלתי מבוקר עלול לגרום לנזקים קשים לסביבה. פוטנציאל הזיהום הרב ביותר מצוי בשמנים המשומשים.
   כיום משווקים בישראל כ- 70,000 עד 80,000 טון שמן לשנה לצורכי שוק הרכבים ומכונות התעשייה. שמן משומש מכיל מתכות כבדות, רעילות וחומרים אורגנים שונים המסווגים כחומרים מסוכנים. הזרמת השמן המשומש למערכת הביוב או מחוץ למוסך, על פני הקרקע גורמים לזיהום קשה ולסכנה לסביבה.​

   הטיפול בשמנים – מצוי ורצוי
   איסוף השמן המשומש במוסכים והעברתו למיחזור הוא התהליך הסביבתי המועדף אותו מבקש לקדם המשרד לאיכות הסביבה. כרבע מכמות השמן בו נעשה שימוש אינו ניתן להשבה מכיוון שהוא נשרף, מתנדף וכד'. הבעיה היא אופן הסילוק של הכמות הנותרת, כ- 55,000 טון לשנה: ​

   • שמן משומש מוזרם לסביבת המוסך, על פני הקרקע תוך זיהום קרקע ומקורות מים.
   • שמן משומש המוזרם לביוב גורם לפגיעה קשה במכוני טיהור השפכים ולפגיעה באיכות הקולחים (ריכוז השמן המינראלי המרבי המותר להזרמה לביוב הוא 20 מ"ג/ליטר).
   • מסנני שמן משומש המועברים להטמנה באתרי סילוק פסולת מזהמים את הקרקע ומקורות המים. פרוייקטי אכיפה ייחודיים של המשרד לאיכות הסביבה נועדים לצמצם ככל האפשר זיהומי קרקע, מקורות מים ושפכים משמן משומש שמקורו במוסכים

   נכון לסוף שנת 2004, ניתן לדווח על איסוף של כמליון וחצי מסננים מכ- 1,300 מוסכים. היינו כ- 65% מהמוסכים הקיימים הצטרפו להסדר ומספרם הולך וגדל.

   הטיפול בנוזלי קירור
   נוזלי קירור מכילים תוספים נגד קיפאון ונגד קורוזיה. * תוספים נגד קיפאון מסוג אתילן גליקול, או פרופילן גליקול הינם רעילים לבני אדם ובעלי חיים. 90 גר' של חומר זה (אתילן גליקול) בלתי מהול עלול להיות קטלני ביותר לבני אדם. מגע של חומר זה עם העיניים ו/או העור עלול לגרום לגירוי וצריבה.
   נוזלי הקירור סופחים במהלך עבודתם מתכות רעילות כמו עופרת, קדיום, כרום וגם תרכובות אורגניות נדיפות כמו בנזן ושמנים. עיקר הזיהום מגיע ממצננים (רדיאטורים) מתכתיים, בעלי חיבורים מולחמים. הזיהום מתבטא בפליטה לאטמוספרה או/ו חדירה למי תהום דרך זיהום הקרקע.
   דרך אחת למנוע זיהומים אלו היא לעבור למצננים (רדיאטורים) בעלי ליבת אלומיניום ומיכלי פלסטיק.
   טכנולוגיה חדשה הקיימת היום בשוק הינה מעבר לחומרי קירורExtended Life Antifreeze)) המכילים חומרים לעיכוב הזדקנות התוספים, דבר המאריך את חיי הנוזל ל-5 שנים.
   דרך נוספת הינה איסוף הנוזל, עיקורו או מחזורו. בארה"ב יש מיחזור באתר או שירותי מיחזור. המיחזור זול יותר מרכישת נוזל חדש והנוזל הממוחזר נקי יותר מזה החדש עקב הפחתת הכלורידים. המיחזור כולל הרחקת המזהמים ושיקום התכונות הקריטיות של ה-antifreeze.
   בארץ אין חקיקה ברורה : עפ"י חוק חומרים מסוכנים תשמ"ג -1993, אתילן גליקול נחשב לרעל.
   עפ"י תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור) התשנ"ו 1996 , העיסוק באתילן גליקול דורש היתר רעלים, כאשר ריכוזו מעל ל-70% וכמותו עולה מעל 250 ק"ג. עפ"י תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומ"ס) התשנ"א 1990, יש לסלק פסולת זו לרמת חובב. הגדרת פסולת חומ"ס הינה רחבה ואינה מגדירה כמויות וריכוזים.
   בישראל אין מודעות, אין חקיקה ואין יישומי מיחזור של Antifreeze. סביר להניח שבחלק ניכר של המקרים, הנוזל נשפך לקרקע, זורם לביוב ומזהם את הסביבה.
   שילוב של תקינה ייעודית לנושא (כמו לשמן משומש) בשילוב עם אכיפה מתאימה הינם הכלים היעילים ביותר לשיפור המצב.
   * בחלק ממדינות העולם בעיקר במדינות ארה"ב פסולת אתילן גליקול או אחר נחשבת לרעילה אם תכולת המתכות לאחר בדיקה, עברה את התקן. במדינות אלו חל איסור על השלכת חומר משומש זה על הקרקע,שפיכתו לביוב, או לניקוז מי גשמים.

   מניעת אש בכלי רכב השוהה במוסך
   במוסך וסביבתו קיימים חומרים דליקים רבים.
   דלקים, ממסים לניקוי, בדים, שטיחים, צמיגים ועוד, הינם מוקדי בעירה מסוכנים, אשר בהתלקחם יכולים לגרום לאסונות כבדים.
   הכנסתו של רכב למוסך מוסיפה לסיכוני האש הקיימים (בין רכב פרטי לבין רכב נושא תכולת חומ"ס לסוגיו).
   לפיכך, יש להקפיד ולבצע סקר סיכוני אש מתאים ע"י בעל מקצוע, בכדי לאתר את מוקדי האש הצפויים ולהצטייד בהתאם בציוד גילוי וכיבוי נדרשים.
   בין סוגי הציוד ניתן למנות:​

   • מערכות זיהוי וכיבוי אוטומטית (בעזרת רכזת גילוי וכיבוי ע"י מתזים)
   • מטפי כיבוי
   • שמיכות כיבוי
   • ברזי וזרנוקי כיבוי

   ציוד מגן בעבודה על רכב במוסך

   • ​​​ביגוד – הדוק לגוף ללא קצוות משוחררים, נקי משמנים ולא קרוע. סרבל עבודה במנועיה.החלפת הבגדים בגמר העבודה עם חומרים רעילים ומסוכנים כגון: ממסים, עופרת אזבסט.
   • סינר – לריתוך, לעבודה עם מצברים ולצביעה.
   • כפפות מגן – נגד חספוס, או חפצים/כלים חדים, נגד חום, חומרים צורבים, מאכלים וממסים אורגנים, עבודות ריתוך.
   • כובע /קסדת מגן – נגד נפילת חלקים על הראש. בעבודת ריתוך מעל הראש (כובע מגן מעור).
   • מסיכות מגן – נגד אבק מזיק (אסבסט), מתכת, עץ, חול, פסולת פחחות, מדללים וצבעים.
   • מגני אוזניים – אוזניות מגן, אטמי אוזניים, קסדות רעש בהרצת מנועים, עבודות מסגרות, כלים פניאומאטיים.
   • משקפי מגן – בעבודות עם מכונות עיבוד שבבי, כמו:מקדחה, מחרטה לרכב, משחזה, עבודות ריתוך, עבודה עם מצברים, צביעה.
   • נעלי בטיחות – נעלי בטיחות תקניות עם פחית מגן וסוליה נגד החלקה.
   • משחת הגנה לידיים.
   • לפני התחלת עבודה הסר אביזרים מיותרים כמו שרשרות, צמידים, טבעות וכד'.

   ​עזרה ראשונה
   מפאת הסיכונים הרבים במוסך, יש להצטייד מבעוד מועד בציוד עזרה ראשונה מתאים.
   הציוד חייב לאפשר טיפול ראשוני בנפגע, עד לפינויו לבית חולים.
   על מנהל העבודה, או אחד מהעובדים, להיות אמון על הגשת עזרה ראשונה במקרה הצורך.
   על העובדים להכיר את מיקום תיק העזרה הראשונה ויש לאפשר ולדאוג תמיד לגישה נוחה ומהירה לתיק זה.

   ציוד במוסך החייב בביצוע בדיקות תקופתיות ויזומות
   תקנות הבטיחות בעבודה מחייבות בדיקה תקופתית למתקנים וציוד המשמשים לעבודה, שבמקרה כשל עלול לגרום לתאונות קטלניות ונזק רב לרכוש.
   הבדיקות התקופתיות משמשות כאמצעי יעיל להבטחת תקינותם של המתקנים והציוד המשמשים לעבודה ומניעת כשל בזמן עבודה, כתוצאה מבלאי מצטבר.
   הבדיקות התקופתיות חלות על סוגי הציוד הבא:​​

   • ציוד ואביזרי חילוץ/הרמה
   • קולטי אויר.

   ציוד ואביזרי חילוץ/הרמה ​

   • הציוד היה במצב שמיש וללא פגם גלוי.
   • סימון ברור של עומסי העבודה הבטוחים שלהן, כולל של מצבי הפעולה וההטיה השונים (במקרה של זרוע עגורן).
   • אין להעמיס מכונת הרמה במטען שמשקלו עולה על העומס המותר.
   • מנהל מקצועי של המוסך או בעליו אחראים להזמנת בודק מוסמך לצורך הבדיקה.
   • מכונת הרמה על כל חלקיה תיבדק ביסודיות לפחות אחת ל- 14 חודש ע"י בודק מוסמך.
   • אבזרי הרמה, חייבים בבדיקה של בודק מוסמך, כל 6 חודשים (בהתאם לתקנות הבטיחות).

   סוגי ציוד ואביזרי חילוץ/הרמה: ​

   • כננת חילוץ המורכבת על רכב, או כלי מיוחד אחר.
   • כננות קבועות המיועדות לבחינה/ניסוי ציוד או לשימוש אחר.
   • מתקנים מיוחדים לגרירת / חילוץ רכב

   ציוד הרמה: ​

   • עגורנים או התקני הרמה המורכבים על רכב או רכב מיוחד אחר
   • עגורנים ניידים בהנעה עצמית, עגורנים להרמת אדם, בימות הרמה.
   • התקני הרמה או התקני גרירה המורכבים על רכב גרר/חילוץ.
   • מלגזות, מזלגוני הרמה, עגלות להרמת משטחים.
   • גלגלות הרמה ידניות, פניאומאטיות, הידראוליות וחשמליות.

   אביזרי הרמה: ​

   עבותות פלדה, חבלים, שרשראות, גלגלות כבל, חבל ושרשרת, מחברי כבל, שרשרת ומחברי אביזרים, סגירים, טבעות, מתאמי גרירה, חילוץ והרמה, אונקלי הרמה, מותחני כבל ושרשרת, מותחנים בורגיים, מתלי הרמה ומכללי תלי, מזלגות הרמה למלגזות, מאריכי מזלגות הרמה למלגזות, אביזרי גרירה כמו מוטות, עוגנים וגלילי עץ, וכל זאת, מכל הסוגים.

   קולטי אויר
   להלן אמצעי הזהירות בהן יש לנקוט בטיפול בקולט אויר:​

   • הקולטים על כל חלקיו יהי במצב שמיש וללא פגם גלוי.
   • במדחס הצמוד לקולט האוויר יש לוודא גידור נאות של גלגלי הרצועה וחלקים נעים אחרים.
   • באחריות המנהל המקצועי, או בעל המוסך, לזמן בודק מוסמך לבדיקת הקולט.
   • קולט אויר מחויב בבדיקת לחץ הידרוסטטית ע"י בודק מוסמך כל 26 חודש.
    בתום 10 שנים ו-16 שנים מיום הפעלתו הראשונית וכל 4 שנים נוספות, או עפ"י קביעת מפקח עבודה אזורי.

   כלי עבודה חשמליים
   כלי עבודה חשמליים חייבים בדיקה תקופתית ע"י חשמלאי מוסמך, מומלץ אחת ל- 6 חודשים. הכלים שנבדקו יסומנו ע"י מדבקת כשרות וירשמו בספר/מחברת מעקב כלי עבודה.
   כלי שנפסל לעבודה, יוכנס אחר תחתיו וזאת לאחר בדיקה.
   הכלי הפסול ישלח לתיקון אם הינו בר תיקון וייבדק עם חזרתו ע"י חשמלאי מוסמך.
   בהתאם לחוק החשמל התש"ן 1990סעיף 5 א.: אחת לחודש יש לבדוק את מפסק המגן החשמלי באמצעות לחיץ הבדיקה.

   תחומי האחריות של מנהל העבודה
   מנהל עבודה – מי שמופקד על אנשים וחייב לוודא ביצוע המוטל עליהם.

   חובות
   למנהל העבודה יש חובות כלפי מעסיקו וכלפי עובדיו.

   • ​​חובות כלפי המעסיק –
   • חובת מנהל העבודה כלפי מעסיקו הינה פשוטה יחסית – לבצע כל מה שהוטל עליו על ידי המעסיק וזאת במסגרת החוק הקיים במדינה.
   • חובותיו כלפי עובדיו –
   • בהיותו מנהל עבודה הוא חייב לנהל את עובדיו כך שיבצעו לשביעות רצונו את העבודה שהוטלה על כל אחד מהם.
    חובה עליו להיות הן המנהל המקצועי והן מנהל העבודה. חובות אלו דורשות ממנו להקפיד ולבצע מטלות מקצועיות, ניהוליות ובטיחותיות. מנהל העבודה נדרש לדאוג לציוד מגן כמפורט:

   א. ממונה על העבודה ישגיח השגחה נאותה וינקוט אמצעים לוודא שהעובד משתמש בציוד מגן אישי.

   ב. נתגלה בציוד פגם או נזק – ימסרנו הממונה על העבודה למעביד וידאג לאספקה מיידית של ציוד חלופי תקין לעובד.

   ג. ראה הממונה על העבודה שהעובד אינו משתמש בציוד מגן אישי מכל סיבה שהיא, יפסיק לאלתר את עבודתו.
   מנהל העבודה או בעל המוסך אחראי להכשרת המפעילים לשימוש במגבה בהיותו מכונת הרמה.

   מנהל העבודה, או בעל המוסך, ידאג לטפל בנושא בדיקתם והכשרתם של כלים וציוד (כמו כלי הרמה). הנחיות, נהלים ודוגמת הוראות טכניות כתובות הינם באחריות בעל המוסך או מנהל העבודה.
   על מנהל העבודה להקפיד על ביצוע העבודה בהתאם להנחיות היצרן ועפ"י חוקי ותקנות המדינה.
   בהיעדר איש בטיחות, כממונה בטיחות או נאמן בטיחות, ידאג מנהל העבודה לשילוט ברור ותקני.
   השילוט יכלול:

   • שלטי איסור (דוגמת איסור עישון, הפעלה אסורה) .
   • שלטי חובה (דוגמת חובת נעילת נעלי בטיחות, חובה להשתמש בכפפות מגן)
   • שלטי אזהרה (דוגמת זהירות סכנת אש, זהירות סכנת חומ"ס).
   • שלטי מידע (דוגמת יציאת חירום, מפסק לחיצה לשעת חירום).

   דוגמא לרשימות תיוג

   בורות ומתקנים תת קרקעיים:

   נושאי משימה

   נושא למשימה מספר 33-001:

   הכן סקר מפגעים למוסך, הצג תמונות נילוות וכתוב את המלצותיך לתיקון המפגעים

    

   נושא למשימה מספר 33-002:

   הכן רשימת תיוג לבדיקות במוסך באחד הנושאים הבאים:

   • מתקני הרמה (מגבהים ואביזרי הרמה)
   • כלי עבודה
   • עבודה מעל ומתחת הרכב
   • מחסן חלפים

   הנחיות עבודה:

   1. באפשרותך לענות על יותר מנושא משימה אחד. כל נושא משימה מזכה ביום השתלמות בודד.
   2. את פתרון נושא המשימה עליך לכתוב במעבד תמלילים Word בהיקף שלא יעלה על 1000 מילים מודפסות. בראש העבודה יש לציין את הפרטים הבאים: שם, ת.ז., כתובת, טלפון, E-mail, מקום עבודה, תפקיד, תאריך ביצוע העבודה ומספר נושא המשימה.
   3. באפשרותך לשלוח את הפתרון בדואר אלקטרוני לכתובת shalhevet@shalhevet .co.il
    או לחילופין בדואר, לכתובת שלהבת מערכות מידע בע"מ, רח' פריימן יעקב 20, ראשל"צ 75358, בצרוף המחאה לפקודת שלהבת – מערכות מידע בע"מ, על סך 236 ש"ח (המחיר כולל מע"מ) לכל נושא משימה.
   4. לאחר בדיקת פתרון נושא המשימה יועבר אליך אישור על השתתפות ביום השתלמות, על-פי דרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), לצורך קבלת אישור כשירות.
   5. שלהבת מערכות מידע בע"מ – מנהלת האתר, שומרת לעצמה את הזכות לפרסם עבודות נבחרות באתר. השתתפות בקורס בפועל, על-פי התנאים המפורטים לעיל מהווה אישור גורף לפירסום העבודה.

   ​בהצלחה!

   ליצירת קשר השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

    שיעורים שלנו

    תאורה

    לרשימת הקורסים לתחילת הקורס נושאי משימה מספר 43-001 + 43-002 מטרות הקורס בגמר הההדרכה ולאח...
    קרא עוד
    חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי
    דילוג לתוכן