Shalhevet

  ליצירת קשר

  השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!

   בטיחות בעבודות ריתוך

   לרשימת הקורסים

   לתחילת הקורס

   נושאי משימה מספר 38-001 + 38-002

   מטרות הקורס

   בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

   1. יכיר את כללי הבטיחות הבסיסיים בריתוך.
   2. יכיר את ציוד המגן האישי הנדרש לעבודות ריתוך.
   3. ילמד על אירועי תאונות ופסקי דין בנושא ריתוך.
   4. יכין עבודת בית בנושא הנלמד
   5. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

   כללי בטיחות בסיסיים בריתוך

   א.בקבוקי אצטילן וחמצן

   1. ​במערכת הניידת של הגזים, יש להפריד על-ידי מחיצה את בקבוקי האצטילן מבקבוקי החמצן, כאשר שניהם מצויים באותה עגלה.
   2. במפעלים שבהם משתמשים במספר רב של בקבוקי חמצן ואצטילן, יש לאחסן אותם בסככות נפרדות, מאווררות היטב ומרוחקות האחת מן האחרת. את הבקבוקים יש לחבר על-ידי חישוקים או שרשראות אל הקיר. רצוי שלסככות יהיה גג קל, שיוכל להינתק במקרה של התפוצצות. אין להשתמש במבנים אלה לכל מטרה אחרת.
   3. ​אין להכניס אבזרים של מערכת החמצן לחדר שבו נמצאים המחולל או הבקבוקים עם אצטילן.
   4. ​אין להוביל ברכב אחד את בקבוקי החמצן והאצטילן. בשעות ההובלה יש להקפיד על כך שכל בקבוק יהיה מכוסה בכיפת המגן שלו. קיימים מתקנים מיוחדים מעץ המבטיחים הפרדה בין הבקבוקים, כדי למנוע אפשרות של התנגשות ביניהם.
   5. ​בבקבוקי האצטילן יש להשתמש כשהם עומדים, שאם לא כן – עלול חלק מן החומר הנקבובי שבתוכם להגיע אל הברזים ולסתום אותם.
   6. ​אין לרוקן בקבוק אצטילן עד תומו. כאשר הלחץ במיכל נמוך מאוד, משתחררת יחד עם האצטילן כמות ניכרת של אצטון המזהם את הריתוך.
   7. ​אם בקבוק אחד של אצטילן מתחיל לבעור, יש לסלקו למקום חופשי בחוץ ולנסות לכבות אותו בעזרת פחמן דו חמצני. אם הפעולה אינה מצליחה, מניחים לו לבעור עד הסוף.
   8. ​אסור שחמצן הנמצא בלחץ גבוה יבוא במגע עם שמנים או עם חומר דליק אחר.
   9. ​לפני הרכבת וסת הלחץ על מיכל החמצן, יש לפתוח את הברז ולנקותו מאבק ומחומרים זרים.
   10. ​יש לשמור על הבקבוקים בפני חום. אם העבודה מבוצעת בחוץ, יש לכסות אותם כדי שלא יתחממו מקרני השמש.

   בטיחות בעבודות ריתוך – (דף 2)

   ב. וסתי לחץ

   1. יש לבדוק את אטימותם של כל חלקי וסת – הלחץ לפני הרכבתו על הבקבוק. אם נמצא בו פגם כלשהו, אין לבצע תיקון במקום, אלא יש למסור אתו לבית מלאכה מכני המוסמך לעבודה זו.
   2. ​בהרכבת וסת – הלחץ על הבקבוק, אין להפעיל כוח, לא בעת ההרכבה ולא בעת הפירוק. שי להשתמש תמיד במפתח מיוחד המיועד לכך, ולא במפתחות שונים, כגון מפתח שבדי, מפתח צינורות ואחרים.
   3. ​בעת פתיחת הברז של בקבוק חמצן חדש, לאחר הרכבת הווסת, יש לעמוד מן הצד ולא מול הווסת. פגם באחד החיבורים עלול להעיף את החלק פניו של העובד, מחמת הלחץ הגדול בבקבוק. את הברז יש לפתוח בזהירות ובהדרגה.

   ​ג. מבערי ריתוך

   1. יש להקפיד על ניקוי המבערים מזיהום, ואת הנחיר יש לנקות מדי פעם במקדח המיועד לכך, המתאים לגודל הקדח.
   2. ​לבדוק את אטימות הברזים המווסתים, את אטימות החיבור של המזרק אל קצה המבער, את האטימות בין קצה המבער ובין הידית, ואת חיבור הפיה לקצה המבער. חוסר אטימות מושלמת בחלקים אלה עלול לגרום להתלקחות האצטילן במקום הלקוי ולאש חוזרת.
   3. ​חימום יתר של פיית המבער גורם ללחץ מוגבר בכיוון הפוך לזרימת הגזים, וגם דבר זה עלול להסתיים באש חוזרת. במקרה זה יה להפסיק מייד את העבודה ולקרר את פיית המבער במים.
   4. ​כאשר מופיעה אש חוזרת, יש לסגור מיד את הברזים שעל המבער, את הברז הראשי של האצטילן (על המערכת או על הבקבוק) ואת הברז של בקבוק החמצן.

   ​ד. מערכת האינסטלציה

   1. ​בצנרת של חמצן-אצטילן יש להשתמש בצינורות ללא תפר.
   2. ​באינסטלציית החמצן יש להשתמש בצנרת ובאבזרים עשויים פלדה, יצקת ברזל, פליז או נחושת, ואין להשתמש בה בצינורות או באבזרים ששימשו קודם לכן במערכת האצטילן.
   3. ​במערכת האצטילן יש להשתמש בפלדה או ביצקת ברזל בלבד, ובשום פנים אין להשתמש בנחושת או בסגסוגותיה המכילות מעל 70% נחושת.
   4. ​במערכות של נקודות ריתוך אחדות, יש להקפיד על כך, שלכל נקודה יהיה ווסת נפרד.
   5. ​יש לבדוק מדי פעם את טיב האטימות של מערכת האצטילן והחמצן. הבדיקה נעשית בעזרת מברשת עם מי סבון.
   6. ​יש לבדוק בדיקה תקופתית את הזרנוקים. אין להחליף זרנוק לחמצן בזרנוק לאצטילן. כרגיל, יש לכל אחד מן הזרנוקים חיבור שונה לידית הריתוך: לאצטילן-תבריג גדול יותר או תבריג שמאלי, כדי למנוע החלפה ביניהם.

   בטיחות בעבודות ריתוך – (דף 3)

   ה.חדרי ריתוך

   שטח חדר הריתוך יחושב לפי 9 מ"ר לעובד.
   החדר יהיה מצויד בשני פתחי יציאה, ברוחב של 80 ס"מ, לפחות (כל פתח).
   המעברים חייבים להבטיח אפשרות של הימלטות בטוחה בשעת-חירום ונוחות באספקת חומרי גלם ובהוצאת חומרים. רוחב המעבר יהיה 80 ס"מ, לפחות.
   כבלי הזנה חשמליים יותקנו במרחק של 50 ס"מ מצנרת החמצן ושל מטר אחד, לפחות, מגזים דליקים (אצטילן, גז בישול וכד'). במקרים מסוימים ניתן לצמצם את המרחק, בתנאי שצנרת הגז תועבר בתוך צינור-מגן של מתכת בקוטר של 20 ס"מ, לפחות.
   יש להבטיח 6 תחלופות אוויר בשעה, לפחות.
   לשם ריתוך חלקים כבדים, יש להתקין אמצעי הרמה.

   ו.תחנות ריתוך אוטוגני

   ​תחנות הריתוך האוטוגני בחדר הריתוך תהיינה מסודרות באופן שהווסתים והצנרת יהיו מימינו של התלמיד, כשפניו אל שולחן העבודה.
   יש להעדיף את סידור תחנות הריתוך בשורה, כדי ליעל את הפיקוח על התלמידים.
   בחלקו האחורי של השולחן תיקבע מחיצת אסבסט צמנט בגובה של 60 ס"מ, לפחות, מעל שולחן העבודה. רוחב המחיצה יהיה כרוחב והשולחן, בתוספת המרחק עד למבער.

   בגדי מגן וציוד מגן אישי

   בכל עבודה של ריתוך וחיתוך אוטוגני יש להשתמש במשקפי מגן תקינים. על העובד לוודא, שזכוכיות משקפי המגן אינן מעוותות את הראייה, שצבען שווה, ושהן מתאימות לסוג העבודה.
   בגדי העבודה יהיו הדוקים לגוף, ללא קצוות בולטים. מכנסי העבודה יכסו את הנעליים (למניעת חדירתם של סיגים לנעליים), ולא יהיה בהם חפת (קפל) שעלולים ליפול לתוכו סיגים לוהטים, העשויים לגרום להתלקחות הבגד ולכוויות בגוף.
   בגדי העבודה יהיו נקיים משמן, מגריז ואסור שימצאו בבגדי העבודה חפצים העשויים מחומר דליק.

   ​יש לנעול נעלי בטיחות ולהשתמש בכפפות ובסינר מעור וכן במגני רגליים – לפי צורכי העבודה.

   רשימת תיוג לריתוך, חיתוך והלחמה

   יש להכין רשימות תיוג למציאת הסיכונים בעבודות הריתוך הצפויות ולתת מענה לסיכונים.

   דוגמא לטבלת עזר:

   בטיחות בעבודות ריתוך – (דף 5)

   מתוך תקנות הבטיחות בעבודה

   (ציוד מגן אישי), תשנ"ז – 1997

   1.הגדרות

   בתקנות אלה –

   "ציוד מגן אישי" או "ציוד" – ציוד שנועד לשימושו האישי של אדם בעבודה, בדרך של לבישה, הרכבה, חבישה או נשיאה ושתוכנן במיוחד להגנתו מפני סיכון העלול לפגוע בבטיחותו או בבריאותו, כמפורט בתוספת, לרבות אביזריו, …

   לסוגי ציוד מגן אישי להגנת העובד בעבודות ריתוך וחיתוך, ראה "השתלמות בנושא "ציוד מגן אישי".

   אירועי תאונות ופסקי דין

   אירוע מס' 1

   עובד ניסה לפתוח מיכל חמצן, כשידיו היו מלוכלכות משמן עקב עבודה קודמת.

   בניסיון לפתוח את המיכל, התפוצץ האחרון כשהוא פוגע בעובד ופוצע אותו קשות.

   בפסק הדין התייחס השופט לרשלנותו התורמת של העובד, אך הטיל את רוב האשמה על המעביד שלא הדריך את עובדיו בדבר הסיכונים הכרוכים בעבודה זו.

   אמרתי לך… חלק מהרתכים עדיין משמן את ברזי הווסתים

   ​אירוע מס' 2

   בבית מלאכה במפעל לייצור מסגרות מתכת, ניסה עובד להדליק מבער.

   תוך כדי ההדלקה נשמע פיצוץ עז וכל בית המלאכה עלה באש, כשהעובד וחבריו במקום נמלטו עם כוויות קשות.

   בבדיקה התגלה כי בתוך בית המלאכה עסקו באותה שעה בניקוי חלקים בבנזין ואדיו הם שגרמו לפיצוץ. השופט התייחס לרשלנות העובדים במקום, אך לא פסח על המעביד שלא הדריך את עובדיו בדבר הסיכונים הכרוכים בעבודה זו ולא דאג לייצר שיטות עבודה בטוחות בחדרי מלאכה נפרדים.

   נו, אם מדליקים מבער… אז מדליקים, לא?…

   אירוע מס' 3

   התובע במשפט טען, כי בזמן שביצע עבודות ריתוך יחד עם אחיו, חדר גץ לאזנו בזמן שזחל אל מתחת למשטח בו עבד אחיו, בכדי לבדוק את עבודתו.

   התובע היה הבעלים והמנהל של החברה הנתבעת.

   לדברי השופט "בתאונה מגעת תרומת התרשלותו לכדי שעור הרשלנות כולה. התאונה לא היתה מתרחשת אלמלא זחל התובע אל מתחת למשטח …

   ניתן לומר כי דרכם של גיצים להינתז וכי על התובע היה לדעת זאת… התוצאה נגרמה … משהתובע בחר לזחול עד מקום עבודתו של אחיו ולפנות אליו בעיצומו של הריתוך … ולפיכך הריני דוחה את התביעה.

   בהצלחה!

   ליצירת קשר השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

    שיעורים שלנו

    תאורה

    לרשימת הקורסים לתחילת הקורס נושאי משימה מספר 43-001 + 43-002 מטרות הקורס בגמר הההדרכה ולאח...
    קרא עוד
    חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי
    דילוג לתוכן