Shalhevet

  ליצירת קשר

  השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!

   היגיינה וניקיון בתעשייה

   לרשימת הקורסים

   לתחילת הקורס

   נושאי משימה מספר 34001 + 34002

   מטרות הקורס

   בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

   1. יכיר את התקנות בנושא
   2. ידע מה נדרש מהתופס בנושא צביעה וניקיון
   3. ידע מה נדרש מהתופס בנושא שירותים, מקלחות, אוכל
   4. ידע מה נדרש מהתופס בנושא איוורור מקום העבודה
   5. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.
   6. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

   מבוא
   מתוך חשיבה על בריאותו ונוחותו של העובד, קובע המחוקק שעל מחזיק במקום העבודה לדאוג לבריאות עובד על ידי סידורים מתאימים שיבטיחו את הניקיון ויאפשרו לעובד לשמור על הגיינה אישית. במסגרת שיעור זה נילמד על מתקני שתיית מים, סידורים להכנה ואכילת ארוחות, סידורי ישיבה, ניקיון וצביעה, חדרי נוחיות ועוד דרישות רבות שכולן יחד מבטיחות סביבת עבודה בריאה.
   חשוב לציין שהחוק מאפשר לשר הממונה לשנות חלק מתכולת התקנות שלהלן ולמפקח עבודה ראשי יש סמכות לפתור מפעלים מחלק מהדרישות.

   • נקיון ניקוז וצביעה
    כל יום יש לסלק לכלוך מכל חלקי המפעל.
    לפחות אחת לשבוע תנוקה הרצפה בכל חדר עבודה בשטיפה, או – אם יעיל וראוי הדבר בטאטוא או בשיטה אחר.שים לב – במידה והתהליך גורם להרטבת הרצפה יש להקפיד ולנקז את המים

    קירות החדרים, המסדרונות וחדרי מדרגות:
    • אם פניהם חלקים ובלתי חדירים – ינוקו ביסודיות (מים וסובן) אחת ל – 14 חודשים.
    • אם צבועים – ינוקו ביסודיות (מים וסובן) אחת ל – 14 חודשים ויש לחזור ולצבעם אחת ל – 7 שנים לפחות.

   • השר רשאי להורות על צביעה מחדש בתקופות קצרות מ – 7 שנים ובלבד שלא יהיו קצרות מ – 14 חודשים.

   קירות ותקרות אחרים יהיו מסוידים, ויש לחזור ולסיידם אחת ל- 14 חודשים לפחות.
   הוראות אלה לא יחולו על מפעל שבו עובדים פחות מ – 10 בני-אדם
   ואין משתמשים בכוח מכאני

   אוורור, תאורה, חום וצפיפות העובדים במפעל

   • יש למנוע נזקים מאדים, אבק וזוהמה המזיקים לבריאות – שים לב לתקנות העוסקות בגורמים מזיקים
   • בכל מקום בו עובדים – או עוברים בני אדם – יש לקיים תאורה נאותה
    למידע בדבר תאורה מתאימה – פנה לערכת לימוד בנושא
   • חלונות וצוהרים מזוגגים יוחזקו במצב נקי מבית ומחוץ וללא הפרעה לחדירת אור – ניתן לסייד או להצל אותם לשם הגנה מחום או אור חזק.
   • טמפרטורת מקום העבודה –
    • מידת חום סבירה ללא פליטת אדים לתוך החדר
    • מקום עבודה בישיבה שאינה דורשת מאמץ גופני הטמפרטורה חייבת להיות מעל 16C0.
   • מרחב מחיה לעובד – לפחות 11.5 מטרים מעוקבים (חישוב הגובה – עד 4.25 מ' או 3 מ' במפעל שנבנה עד 1974)
   • יש להציב שלט עם מספר עובדים מירבי.

   חדר שבקומת מרתף – חדר שבכולו או בחלקו מחצית גבהו מהרצפה עד התקרה, או יותר ממחציתו, היא מתחת לפני המדרכה של הרחוב הגובל את החדר.

   מי שתייה

   • יהיו נגישים לכלל העובדים ובכמות מספקת.
   • מקור האספקה יהיה צינור ראשי ציבורי או ממקור אחר שאושר בכתב על ידי רופא של לשכת

   הבריאות המחוזית.

   • יסופקו בכלים נאותים שיוחלפו לפחות אחת ליום, ויינקטו כל האמצעים המעשיים לשמירת המים והכלים מזיהום.
   • במידה ולא ניתן לשתות בנוחיות ממתקן השתיה יש לספק כלי שתיה ואמצעים לשטיפתם.

   רחצה
   יש להתקין ולקיים סידורי רחצה הולמים, לרבות סבון ואמצעים מתאימים לניקוי או לניגוב.

   נוחיות ושרותים במקומות עבודה
   יש להתקין נוחויות במספר, סוג ומרחק ממקום העבודה בהתאם לתקנות ולמספר העובדים, לנשים ולגברים.
   השירותים יכללו מתקנים לשטיפת ידיים עם סבון או חומר-ניקוי אחר וכן אמצעים לניגוב או לייבוש הידיים.

   • במפעל – המרחק ממקום העבודה של כל עובד אל הנוחויות לא יעלה על 125 מטר
   • במכרה – על פי מיקום השירותים מעל או מתחת לפני הקרקע
   • התקנה במחצבה – מותר מרחק גדול יותר בהתחשב לדרישות הבטיחות לענין פיצוצים
   • באוניה – המרחק נמדד מכבש האניה אל הנוחויות
   • בבנין של יותר מקומה אחת – יהיו הנוחויות בקומה בה נמצאים העובדים או בקומה סמוכה
   • במחסן – יהיו הנוחויות בקומה בה נמצאים העובדים, או במשטח שנמצא לא יותר מ 9- מטר
   • מעל רצפת אותה קומה או מתחתה אלא אם עומדת מעלית לרשות העובדים.

   שמירת בגדים

   יש להתקין ולקיים מלתחה מתאימה לבגדים שאין לובשים אותם בשעות העבודה, וסידורים

   לייבוש בגדים כאמור.

   חדר אוכל
   אסור לאכול/לשתות/לעשן/לנוח בחדר שמבוצע בו תהליך מסוכן לבריאות – למעט הפסקות

   נתונות תוך כדי עבודה רצופה.
   במפעל שמבוצע בו תהליך שמסוכן לבריאות יועמד לרשות העובדים חדר אוכל מתאים.

    

   הגנה על העינים
   השר רשאי לקבוע כי בתהליך מסויים יש חשש לפגיעה בעינים על ידי חלקיקים או רסיסים הניתזים תוך התהליך, וכי

   יסופקו משקפי מגן נאותים או סוככים יעילים,

   מכבסות
   יינקטו אמצעים יעילים, על-ידי מאוורר או באופן אחר, לווסת את מידת החום בכל חדר גיהוץ ולסלק את הקיטור בכל חדר כביסה

   סכום
   במסגרת שיעור זה ראינו שהמחוקק הגדיר את הדרישות המוטלות על מחזיק במקום העבודה בתחום ההגיינה והניקיון. דנו במתקני שתייה, רחצה, שירותים, ניקיון וצביעה. בנוסף לאמור בשיעור זה, המבוסס על פקודת הבטיחות, תוקנו תקנות המרחיבות את הדרישות ומספקות נתונים נוספים המחייבים את התופס.

   ביבליוגרפיה וירטואלית

   לפניך רשימת אתרים. לחיצה על הכתובת תקשר אותך ישירות לאתר.
   בחר לך נושא משימה, מתוך נושאי המשימה בדף הבא, גלוש באתרים ובצע את המטלה.

   ​היגיינה – ויקיפדיה

   תקנות בטיחות בעבודה

   רפואה תעסוקתית – מנהל הבטיחות

   נושאי משימה

   נושא משימה מספר 34001:

   1. באילו מפעלים יש להתקין נוחיות? צטט וציין את שם התקנה, סעיף מתאים.
   2. אתר את תקנות המרחיבות את האמור בסעיפי איוורור, נוחיות, הגנה על העיניים.

   נושא משימה מספר 34002:

   בצע סקר מפגעים בליווי תמונות באזורי השרות השונים במפעלך ותן המלצות לטיפול במפגעים

   הנחיות עבודה:

   1. ​באפשרותך לענות על יותר מנושא משימה אחד. כל נושא משימה מזכה ביום השתלמות בודד.
   2. את פתרון נושא המשימה עליך לכתוב במעבד תמלילים Word בהיקף שלא יעלה על 1000 מילים מודפסות. בראש העבודה יש לציין את הפרטים הבאים: שם, ת.ז., כתובת, טלפון, E-mail, מקום עבודה, תפקיד, תאריך ביצוע העבודה ומספר נושא המשימה.
   3. באפשרותך לשלוח את הפתרון בדואר אלקטרוני לכתובת shalhevet@shalhevet .co.il
    או לחילופין בדואר, לכתובת שלהבת מערכות מידע בע"מ, רח' פריימן יעקב 20, ראשל"צ 75358, בצרוף המחאה לפקודת שלהבת – מערכות מידע בע"מ, על סך 236 ש"ח (המחיר כולל מע"מ) לכל נושא משימה.
   4. לאחר בדיקת פתרון נושא המשימה יועבר אליך אישור על השתתפות ביום השתלמות, על-פי דרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), לצורך קבלת אישור כשירות.
   5. שלהבת מערכות מידע בע"מ – מנהלת האתר, שומרת לעצמה את הזכות לפרסם עבודות נבחרות באתר. השתתפות בקורס בפועל, על-פי התנאים המפורטים לעיל מהווה אישור גורף לפירסום העבודה.

   בהצלחה!

   ליצירת קשר השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

    שיעורים שלנו

    תאורה

    לרשימת הקורסים לתחילת הקורס נושאי משימה מספר 43-001 + 43-002 מטרות הקורס בגמר הההדרכה ולאח...
    קרא עוד
    חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי
    דילוג לתוכן