Shalhevet

  ליצירת קשר

  השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!

   המלגזה – הכרה, תפעול ואחזקה

   לרשימת הקורסים

   לתחילת הקורס

   נושאי משימה מספר 26-001 + 26-002

   מטרות הקורס 

   בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

   1. יכיר את החוקים והתקנות הקשורים למלגזות.
   2. ידע להבחין בין סוגי מלגזות שונות.
   3. יכיר את חלקי המלגזה וידע לזהותם.
   4.  יכיר את הסיכונים הכרוכים בתפעול ובאחזקת מלגזות.
   5. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.
   6. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

   חוקים ותקנות

   חוקים ותקנות מגדירים את המותר והאסור בנושא מלגזות. המלגזות מהוות כלי בן-כלאיים, הכורך בתוכו גם את חוקי התעבורה וגם את חוקי הבטיחות בעבודה.

   לפנינו ארבעה חוקים ותקנות כאלו:

   פקודת התעבורה

   הפקודה מגדירה:

   1. "לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רשיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג…. ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרשיון…".
   2. על האדם הנוהג בכלי להוכיח "בקיאות בהפעלת הכלי".

   פקודת הבטיחות בעבודה

   הפקודה מגדירה:"מכונות הרמה"- התקן הרמה, לרבות… מלגזה…, היכולה באמצעות אבזר הרמה להרים עומס, להורידו או להחזיקו תלוי". "… תהיה ממבנה טוב… וללא פגם גלוי ותקויים כראוי…". "תיבדק ביסודיות, אחת לארבע עשר חודש, על ידי בודק מוסמך" וכן מוסיפה בדבר סימון עומס עבודה, עומס יתר ושימוש ראדון.

   תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים)

   בפרק החמישי לתקנות נאמר: "לא תופעל מכונת הרמה המופעלת בכוח מכני, חשמלי, הידראולי או פניאומטי…. אלא בידי אדם שמונה למטרה זו בידי תופש המפעל, מבצע הבניה, מנהל המחצבה או בעליה של מכונת ההרמה…" וכי על אדם זה לעמוד בין היתר בשתי דרישות יסודיות:

   • "… מלאו לו 18 שנים…"
   • "… הודרך בידי אדם בעל נסיון של שנה אחת לפחות בהפעלה ותחזוקה בטוחים של מכונת ההרמה ובהגנה מפני הסיכונים האפשריים הכרוכים בהפעלתה ותחזוקתה".

   תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות)

   "מלגזה" – מכונה להרמת משאות באמצעות מזלג, הנעה שלא על פסים, לרבות טרקטור המצוייד בתורן הרמה"

   "מזלג" – שני הזיזים של המלגזה שבאמצעותם מרימים משאות".

   "סל" – משטח או מיכל המיועד לשמש להרמת בני אדם, המותקן על המזלג" והתקנה מוסיפה כי "לא יורם אדם במלגזה" אלא אם יתמלאו כל התנאים בתקנה ובהם בין היתר:

   • בודק מוסמך בדק את המלגזה ואישר אותה ואת סל ההרמה להרמת בני אדם.
   • הסל יתאים למידות הנדרשות בתקנה, יותקן וישולט כנדרש.
   • מפעיל המלגזה יתאים לדרישות התקנות.
   • לא יורמו יותר משני בני אדם בסל הרמה.

   סוגי מלגזות

   המלגזות נחלקות לשני סוגים עיקריים:

   • מלגזות ממונעות.
   • מלגזות אדם הולך.

   בין המלגזות הממונעות ניתן למצוא מלגזות המונעות בכוח:

   • בנזין או סולר.
   • גז.
   • חשמל.
   • מלגזת "אדם הולך".
   • נדחפת או נגררת בכוח היד של המפעיל.

   חלקי המלגזה

   סיכונים בתפעול מלגזות 

   העבודה והטיפול במלגזות כרוכים בסיכונים רבים:

   • סיכונים הנובעים מסוג המלגזה.
   • סיכונים הנובעים מאופן הנעת המלגזה
   • סיכונים הכרוכים באופן הפעלת המלגזה

   לכן, בעבודה וטיפול במלגזות, יש לשים לב להוראות הבטיחות השונות ועל ידי כך להקטין ואף למנוע כליל את התרחשותן של תאונות העלולות לגבות מחיר יקר בחיי אדם ובעלות ציוד.

   הוראות בטיחות כלליות:

   מפעיל המלגזה חייב להכיר את מבנה המלגזה, מערכותיה,  ואופן פעולתה. אדם המפעיל מלגזה בפעם הראשונה ו/או מלגזה לא מוכרת חייב לקבל הדרכה ממי שכבר הפעיל מלגזה זו, תחילת עבודתו תלווה ע"י מפעיל מוסמך, ולאחר שקרא ספר "הוראות למפעיל" של המלגזה.

   מותר להפעיל מלגזה רק במקומות המיועדים לעבודה על מלגזה. קיימים מקומות מסוכנים שבהם קיימת נוכחות חומרים דליקים, חומרי נפץ, גזים ואחרים. לפני נהיגת מלגזה במקומות כאלו יש לוודא שהיא מצויידת בהגנות מתאימות. בנוסף יש לוודא שהמלגזה מתאימה לשטח העבודה – מלגזה תעשייתית לא תעבוד בשטחי כורכר למשל.

   אין להסיע נוסעים על המלגזה!

   מלגזה מיועדת לשאת אדם אחד בלבד – המפעיל. הסעת נוסע נוסף על המלגזות או בכל מקום אחר אסורה בהחלט.

   הערה: קיימות מלגזות כבדות בהן מותקן מושב מקורי נוסף עבור הנוסע ובהן מותרת הנסיעה.

   אזהרה!

   • מלגזה תוכננה ונבנתה להרמה ושינוע מטענים בלבד.
   • אין להרים בני אדם בשום תנאי ומצב!! המקרה היחידי שמותר להרים אנשים הינו אך ורק באמצעות סל מיוחד (סל הרמה). שאושר להרמת אנשים ולאחר שהמלגזה צויידה בהגנות המתאימות. ראה תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), 1983 – התשמ"ג.
   • בשום מקרה אין לעמוד מתחת למלגזות.

   סיכונים בתפעול מלגזות (המשך):

   בזמן הפעלת המלגזה קיימים הסיכונים הבאים:

   סיכונים הנובעים מתקלות מיכניות או טכניות:

   • תקלה במערכת ההרמה.
   • תקלה במערכת הבלמים.
   • תקלה במערכת ההיגוי.
   • הפסקת חשמל במלגזות המונעות במנוע חשמלי.

   סיכוני אש שמקורם ב:

   • דליפת דלק מהמיכל וקירבתו לאש גלויה או למקום היוצר ניצוצות אש.
   • חימום יתר של מנוע ודליפת דלק על מקום זה.
   • התנגשות והתפוצצות מיכל הדלק ומגע הדלק במקומות חמים.
   • הצטברות אבק רווי אדי דלק ליד פתח המאוורר והצתת האבק כתוצאה מחום.

   מלגזה המופעלת ע"י מנוע בנזין:

   • הרעלה בגז co (חד תחמוצת הפחמן) הנפלט בשעת פעולה.
   • התפוצצות מיכל הדלק עקב עלית הטמפרטורה.
   • דליקה כתוצאה מדליפת בנזין על חלקי מנוע חמים.
   • דליקה בעת מילוי דלק כתוצאה מהצטברות חשמל סטטי.

   מלגזה המופעלת ע"י מנוע דיזל:

   • הרעלה בגז co (חד תחמוצת הפחמן) הנפלט בשעת פעולה.
   • התפוצצות מיכל הדלק.

   מלגזה המונעת בגז:

   • התפוצצות מיכל הגז.
   • דליקה והתפוצצות כתוצאה מדליפת גז.

     מלגזה המונעת בחשמל (בעת טעינת מצברים):

   • קבלת מכת חשמל בעת התחברות למטען המצברים.
   • פליטת אלקטרוליט בזמן הטעינה.
   • התפוצצות מצברים בעת טעינה.
   • כוויות או התחשמלות בעת מגע בקוטבי.
   • מצברים ברצועת מתכת של שעון יד.

   מלגזת אדם הולך:

   • פגיעה במפעיל המלגזה
   • פגיעה באדם/עובד אחר

   טיפול ואחזקת מלגזות:

   בדיקה וטיפול לפני תחילת העבודה (בדיקה יומית):

   לכל סוגי המלגזות:

   • מצב הצמיגים ולחץ האוויר בהם.
   • מצב חיבורי הגלגלים לסרנים.
   • שלימות המסגרת הבטיחותית ויציבותה.
   • פעילות הצופר.
   • מערכת התאורה.
   • שלימות מערכת המראות ויציבותן.
   • מצב חיצוני כללי (שרשראות הרמה, צמיגים, מזלג, צינורות גלויים וכו').
   • אין להפעיל כלי שאינו תקין.
   • הוצאת גופים זרים כגון מסמרים מהגלגלים.
   • יש להקפיד שגלגלי גומי מלאים קדמיים יהיו זהים, כלומר:
   • צרוף של גלגל אחד חדש ואחד ישן – פסול!
   • יש לבדוק קיום מטפה כיבוי אש אבקה, 1 ק"ג.

   מלגזות המונעות בדלק (בנזין או סולר):

   • כמות המים במצנן.
   • גובה השמן במנוע.
   • גובה השמן במערכת הבלימה.
   • גובה השמן במערכת המצמד (אם המערכת הידראולית).
   • גובה השמן במערכת ההרמה.
   • מצב צינורות השמן (פגיעות ונזילות).
   • מערכת ההגה.
   • מערכת אספקת הדלק (מיכל, צינורות וחיבורים).
   • מערכת פליטת גזי השריפה.
   • קולט גיצים.
   • כמות הדלק במיכל.

   מלגזות המונעות ע"י מנוע גז:

   • לחץ הגז בבלון.
   • תקינות צינורות הגז.
   • כמות המים במצנן.
   • גובה השמן במנוע.
   • גובה השמן במערכת הבלימה.
   • גובה השמן במערכת המצמד (אם המערכת הידראולית).
   • גובה השמן במערכת ההרמה.
   • מצב כל צינורות השמן (פגיעות נזילות).
   • מערכת ההגה.
   • מערכת פליטת גזי השריפה.
   • קולט גיצים.

   מלגזות המונעות ע"י מנוע חשמלי:

   • שלימות המצברים וגובה האלקטרוליט.
   • יציבות חיבורי החשמל.
   • תקינות בידוד הכבלים.
   • שלימות מערכת הפיקוד וההפעלה.
   • מערכת ההגה.
   • מערכת הבלימה.
   • מערכת ההרמה.
   • מצב טעינת מצברים (אין להפעיל מלגזה שמצבריה חלשים).
   • בדיקה מעשית של מערכות ההגה, הבלימה, ההרמה, ע"י הפעלת המלגזה.

   מלגזת אדם הולך:

   • שלמות חלקי המלגזה.
   • שלמות מנגנון ומערכת ההרמה.

   ביביליוגרפיה וירטואלית:

   לפניך רשימת אתרים. לחיצה על הכתובת תקשר אותך ישירות לאתר.

   בחר לך נושא משימה, מתוך נושאי המשימה בדף הבא, גלוש באתרים, בכולם , ובצע את המטלה.

   http://tis-hq.eh.doe.gov/docs/osh_tr/ch6.html

   http://www.cdc.gov/niosh/nasd/docs/oa04800.html

   http://www.osha-slc.gov/oshstd_data/1910_0178.html

   http://www.gov.on.ca/LAB/ohs/lifte.htm?#a4

   http://www.amfam.com/loss_control/articles/forklift.htm

   http://www.safety-engineer.com/forklift.shtml

   נושאי המשימה

   נושא משימה מספר 26-001:

   הוטלה עליך משימה, להיות שותף בבחירת מלגזה מתאימה לצרכי המפעל.

   מוצגים לפניך הנתונים הבאים:

   • המלגזה אמורה לנוע בתוך המפעל, בתוך המחסן המיועד לאחסון תוצרת ובין המחסן למשאית המובילה.
   • במחסן קיימים שטחי אחסון שונים שהגבוה בהם בגובה של 7 מטרים.

   בהתעלמות מהמרכיב הכספי של מחיר המלגזה:

   1. באיזה סוג מלגזה תבחר?
   2. .מהן הסיבות לבחירה זו?

   הבא דוגמא מתוך אחד האתרים שבביביליוגרפיה וציין את שם האתר ושם המאמר.

   נושא משימה מספר 26-002: 

   נסח רשימת תיוג (tsiL-kcehC) לבדיקת מלגזה ממונעת מסוג מסויים ובה 30 פרטי בדיקה לפחות. ברשימת התיוג התייחס ל:

   • חוקים ותקנות.
   • מבנה המלגזה.
   • תפעול המלגזה.
   • אחזקת המלגזה.

   הבא דוגמא מתוך אחד האתרים שבביביליוגרפיה וציין אתשם האתר ושם המאמר.

   הנחיות עבודה:

   • באפשרותך לענות על יותר מנושא משימה אחד. כל נושא משימה מזכה ביום השתלמות בודד.
   • את פתרון נושא המשימה עליך לכתוב במעבד תמלילים Word בהיקף שלא יעלה על 1000 מילים מודפסות. בראש העבודה יש לציין את הפרטים הבאים: שם, ת.ז., כתובת,  טלפון, E-mail, מקום עבודה, תפקיד, תאריך ביצוע העבודה ומספר נושא המשימה.
   • באפשרותך לשלוח את הפתרון בדואר אלקטרוני לכתובת shalhevet@shalhevet.co.il
   • או לחילופין על גבי דיסקט, בדואר, לכתובת שלהבת מערכות מידע בע"מ, רח' פריימן יעקב 20, ראשל"צ 75358, בצרוף המחאה לפקודת שלהבת – מערכות מידע בע"מ, על סך 236 ש"ח (המחיר כולל מע"מ) לכל נושא משימה.
   • לאחר בדיקת פתרון נושא המשימה יועבר אליך אישור על השתתפות ביום השתלמות, על-פי דרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), לצורך קבלת אישור כשירות.
   • שלהבת מערכות מידע בע"מ – מנהלת האתר, שומרת לעצמה את הזכות לפרסם עבודות נבחרות באתר. השתתפות בקורס בפועל, על-פי התנאים המפורטים לעיל מהווה אישור גורף לפירסום העבודה.
   • שלהבת מערכות מידע בע"מ, תעביר הודעה למשרדי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, במשרד הכלכלה, על ביצוע הקורס.

   בהצלחה!

   ליצירת קשר השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

    שיעורים שלנו

    תאורה

    לרשימת הקורסים לתחילת הקורס נושאי משימה מספר 43-001 + 43-002 מטרות הקורס בגמר הההדרכה ולאח...
    קרא עוד
    חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי
    דילוג לתוכן