Shalhevet

  ליצירת קשר

  השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!

   עגורנים ומנופים

   לרשימת הקורסים

   לתחילת הקורס

   נושא משימה מספר 25-001

   מטרות הקורס

   בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

   1. יכיר את גורמי הסוגים השונים של ציוד ואביזרי הרמה.
   2. יכיר את אמצעי הבטיחות המתאימים לעבודה עם ציוד ואביזרי הרמה.
   3. יכיר מושגי יסוד מתחום אישור ופסילה לאביזרי הרמה.
   4. ידע כיצד לתכנן נכון עבודה עם ציוד ואביזרי הרמה על פי אופי העבודה.
   5. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.
   6. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

   מבוא

   הרכיבים החשובים של מכונות הרמה מחולקים ל 5 סוגים על פי תפקידיהם:

   1. אביזרי הרמה.
   2. מתקני הרמה.
   3. עגורנים ומונוריילים.
   4. מעליות.
   5. מלגזות, משטחים ופיגומים מתרוממים.

   ​באביזרי הרמה נכללים רכיבים שמשמשים לחיבור העומס השימושי למתקן ההרמה:

   1. שרשראות.
   2. כבליבם.
   3. מענבים – חבל, כבל, שרשרת, חגורות פלסטיק.
   4. אונקלים, ווים.
   5. סגירים (שקלים).
   6. ברגי אוזן עם צוואר.
   7. סל הרמה, תא, כלי קיבול, משטחים להרמה.

   חשוב! מהו בעצם מתקן הרמה?

   מתקן – מוגדר מבחינה טכנית כהרכב של מספר חלקי מכונות, לפחות אחד קבוע ואחד לפחות מבצע את התנועה המתוכננת והרצויה. במקרה שלנו התנועה המתוכננת היא תנועה אנכית להרמה ולהורדה.מתקן בנוי בדרך כלל למטרה אחת בלבד. מתקני ההרמה הנפוצים הם: כננת, גלגלת, מגבה, התקן בורגי, בוכנה הידראולית או פנאומטית.

   כל המתקנים האלו מסוגלים להרים, להחזיק ולהוריד עומס מסוים המכונה עע"ב – עומס עבודה בטוח.S.W.L – SAFE WORKING LOAD.

   עגורנים, מעליות, מלגזות – אינם מוגדרים כמתקני הרמה – מכיוון שבמסגרתם מופעלים גם התקנים מכאניים נוספים כגון – מתקני נסיעה לעגורנים ומלגזות, מפעיל דלתות למעליות וכד'. המעלית, המלגזה והעגורן מוגדרים כ – מכונות הרמה.

   בתחום מתקני הרמה נכללים מתקנים שתפקידם הוא להרים, להחזיק ולהוריד את עומס העבודה הבטוח (עע"ב)

   1. מגבה (JACK).
   2. התקן בורגי.
   3. כננת / גלגלת.
   4. בוכנה הידראולית / פנאומטית.

   ובתחום אביזרי הרמה – לשון החוק

   אביזרי הרמה – פקודת הבטיחות בעבודה

   פקודת הבטיחות בעבודה מסדירה את מבנה, שימוש ואופן בדיקתם של אבזרי הרמה, כאשר ההתייחסות הינה לכל שרשרת, חבל או אביזרי הרמה.

   פרק ג', סימן ו': שרשראות, חבלים ואביזרי הרמה

   1. 1.תחולה והגדרות
    1. הוראות סימן זה יחולו לענין כל שרשרת חבל או אביזר הרמה המשמשים להעלאה או הורדה של בני אדם, טובין או חומרים.
    2. אביזר הרמה – התקן כלשהו המשמש או נועד לשמש במישרין או בעקיפין לחיבור עומס להתקן הרמה ואינו מחובר דרך קבע לעומס, לרבות מענב, שרשרת, מענב חבל, טבעת, וו, מענב אונקל, סגיר, סביבול, מנעול סבב, עין הרמה משולשת, חוליה מלקחות לוח, מלקחות קורה, מלקחות מספרים, כלי קיבול להרמת חומרים או ציוד, דלי מלקחיים, בורג עין, קורת הרמה, מסגרת הרמה וכל התקן דומה המהווה חלק של התקן הרמה או אמצעי תליה לרבות תמיכה של התקן הרמה שבו משטח עבודה או במה.
   2. אין להשתמש בשרשרת, חבל או אביזר הרמה אלא אם הם ממבנה בריא, מחוזק מספיק וללא פגם גלוי.
   3. לוח עומסי עבודה
    1. במחסן שבו מחזיקים את השרשראות, החבלים או אביזרי ההרמה ובמקומות בולטים שבמפעל יוצג לוח בו רשום עומס העבודה הבטוח של כל סוג ומידה של שרשרת, חבל או אביזר הרמה שבשימוש, ולגבי מענב רב – ענפי – לוח עומסי העבודה הבטוחים לזוויות השונות של הענפים.
    2. אין להשתמש בשרשרת, בחבל או באביזר הרמה שאין לגביהם רישום בלוח כאמור בסעיף קטן (א).
    3. הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי אביזרי הרמה שעומסי העבודה הבטוחים שלהם, כאמור, מסומנים עליהם באופן ברור.
   4. עומס יתר – אין להשתמש בשרשרת, חבל או אביזר הרמה בשביל מטען שמשקלו עולה על עומס העבודה הבטוח שלהם הרשום או המסומן כאמור בסעיף 3.
   5. בדיקות – כל השרשרות, החבלים ואביזרי ההרמה שבשימוש ייבדקו ביסודיות על ידי בודק מוסמך לפחות אחת לשישה חודשים, או תקופות ארוכות יותר כפי שנקבע.
   6. שימוש ראשון – השרשראות, החבלים ואביזרי ההרמה – זולת חבלי-סיבים או מענבי-חבל-סיבים – לא יוכנסו לשימוש במפעל אלא אם נוסו ונבדקו ביסודיות על ידי בודק מוסמך, ונתקבל תסקיר, המפרש את עומס העבודה הבטוח והחתום על ידי הבודק המוסמך שעשה את הניסוי והבדיקה, והוא ניתן לעיון.

   שימוש בסגירים (shackels)

   1. חשוב להתייחס לטבלאות עומסי העבודה הבטוחים לסגירים של היצרן.
   2. מידת הסגיר נקבעת על פי קוטר הקשת יותר מאשר קוטר הפין.
   3. כל הפינים חייבים להיות ישרים.
   4. כל הפינים המתברגים חייבים להיות מוברגים עד הסוף.
   5. אבטחת פינים עגולים של סגירים צריכה להיות באמצעות פינים מתפצלים.
   6. יש להחליף סגיר כאשר הבלאי בקוטר הפין גדול ב-10% של הקוטר המקומי.
   7. כדי למרכז אונקל על סגיר יש להשחיל על הפין דיסקיות.

   ומה אסור לעשות:

   1. חל איסור מוחלט להשתמש בסגיר כאשר המיפתח בין הלולאות גדול יותר מהרשום בטבלה.
   2. אין להחליף את פין הסגיר בבורג. העומס יגרום להתעקמות הבורג.
   3. אין לאפשר משיכה של הסגיר בזווית עקב סכנה של פתיחת רגלי הסגיר.
   4. אין להשתמש במחברי סגיר המצוידים בפין בורג במקרים שבהם עלול הפין להסתובב. ההברגה עלולה להיפתח.

   הרמה באמצעות בורג עין

   1. יש להשתמש בבורגי עין פשוטים, ללא כתף, להרמה אנכית בלבד. הרמה בזווית תגרום להתעקמות הברגים.
   2. יש להשתמש בבורגי עין עם כתף להרמה אנכית או הרמה זוויתית.
   3. חשוב לוודא שהאום מהודק היטב.
   4. לפני הברגת בורג עין לתוך הגוף המיועד להרמה, יש לבדוק את תבריג בורג העין וכן את הקדח. חשוב לוודא ניקיון הקדח.
   5. יש להבריג את בורג העין עד סוף מהלך התבריג בתוף הגוף המיועד להרמה.
   6. יש להבריג לפחות 90% מהתבריג בקדח הגוף המיועד להרמה. את המרווח שנותר ממלאים בטבעות מרווח או בדיסקיות.
   7. יש לוודא שעומק קדחי ההברגה של בורגי העין הוא לפחות פעם וחצי קוטר בורג העין.
   8. יש לוודא שבורג העין נבדק על ידי בודק מוסמך בכל 6 חודשים.
   9. יש להתקין את הכתף בזווית ישרה לציר הקדח.
   10. אונקל חייב להיכנס במלואו לתוך עין התבריג.

   ומה אסור לעשות:

   1. אין להשתמש בבורגי עין כאשר הזווית קטנה מ-45 מעלות.
   2. אין להעביר מענב דרך בורגי העין.
   3. אין לבצע השחזה, כרסום ו/או סימון הטבעה על בורגי העין.
   4. אין לצבוע בורגי עין. שיכבת הצבע עלולה לכסות פגמים.
   5. אסור להשתמש בבורגי עין שהתבריג שלהם בלוי או פגום.
   6. חל איסור מוחלט להכניס רק קצה של אונקל לתוך הבורג. במקרה כזה יש להשתמש בסגיר shackles.

   מענבים סינטטיים – חגורות הרמה ורצועות הרמה

   1. המענבים מסומנים במספר קוד יצרן ו/או במספר סידורי פנים מפעלי, ובכושר ההרמה שלהם. יש לוודא קיומה של תווית סימון עומס עבודה בטוח (עע"ב)
   2. שימוש במענבים מחייב בדיקה של בודק מוסמך ואישורו. יש לוודא שהמענבים נבדקו ע"י בודק מוסמך לפני שימוש ראשון ולאחר מכן בכל 6 חודשים.
   3. לפני שימוש במענב כלשהו – יש לבדוק את התאמתו לעבודה המתוכננת.
   4. חגורות הרמה עלולות להיחתך בקלות. בנוסף, תכונות ההתנגדות של החגורות לחיכוך נמוכה בהשוואה לשרשראות ולמענבי פלדה. יש להגן על האריג מפגיעת פינות חדות, חלקים בולטים, משטחים שוחקים וחיכוך.
   5. מענבים מניילון ניזוקים מחומצות ועמידים בפני בסיסים. מענבים מפוליאסטר ניזוקים מבסיסים ועמידים בפני חומצות. הניילון והפוליאסטר ניזוקים מקרני השמש,ומטמפרטורות מעל 90 מעלות. יש לוודא את סוג העבודה ובהתאם לכך לתכנן את סוג האריג.
   6. יש לוודא שפעולת הקשירה מתבצעת על גבי האריג ולא על חלקי המתכת.

   ומה אסור לעשות:

   1. חל איסור מוחלט לתקן מענבים. יש לפסול חגורות ורצועות פגומות.
   2. אין לגרור מענבים על משטחים שוחקים.
   3. אין להשליך מענבים המצוידים ברכיבי מתכת.
   4. אין להניח מטענים על מענבים.
   5. אין לנסות להוציא במשיכה מענב מתחת למטען המונח מעליהם.
   6. אין לבצע פעולות ריתוך במוצרים התלויים על מענב.
   7. אסור להאריך או לקצר מענבים באמצעות קשרים לאורכם.
   8. אסור לכרוך מענבים על אונקלים , פינות חדות ו/או בנקודות חניקה.

   מדדי כשל לחגורות ורצועות הרמה

   יש להוציא משימוש מענבים שהתגלו בהם הפגמים הבאים:

   1. קשיות או התקשחות של חומר המענב.
   2. פגיעה מחומצות או מבסיסים.
   3. המסה, חריכה או נזקים מגיצי ריתוך.
   4. נקבים, חתכים, קרעים, בליטות.
   5. תפרים וחוטים פרומים ו/או שחוקים.
   6. בלאי גבוה כתוצאה מחיכוך.
   7. קשרים במקום כלשהו במענב.
   8. מארג מעוך ו/או שנעוצים בו עצמים זרים.

   כבלי פלדה

   1. ​כבל פלדה עשוי מקבוצות גידים של תילי פלדה, סביב ליבה (סיבית או מתכתית). יש לבחור בכבל הפלדה המתאים בהתאם להמלצות היצרן.
   2. יש לבדוק כל כבל פלדה בכל יום עבודה ולפני השימוש בו.
   3. יש לוודא שהכבל משומן היטב.
   4. הבדיקות ומסמכי הדיווח יהיו על פי נוהלי המפעל / הארגון.
   5. יש להעריך את מצב הכבל בחלק שבו התגלה בלאי ניכר.
   6. יש להפסיק את השימוש בכבלים שהתגלו בהם גידים קרועים ו/או מעיכות. יש לדווח על כך לממונים.

   קרעים בכבל עלולים להיגרם מ:

   1. ​בלאי בעיקר באזורים הבאים במגע עם גלגלות ותופי כבל ההרמה.
   2. חלודה כתוצאה מחוסר שימון ומחשיפה לחום וללחות.
   3. הופעת חלודה מלווה בשקיעה של קטעים בכבל.
   4. כבל עם ליבה סיבית מתייבש ונקרע בטמפרטורות גבוהות מ 120 מעלות. במקרים אלו יש להשתמש בכבל עם ליבת מתכת.
   5. התעייפות החומר עקב כיפופים חוזרים, גם בתנאי פעולה רגילים.
   6. חריגות מעומס העבודה הבטוח.
   7. פגיעות מכאניות – מעיכה, חיתוך, קריעה ו/או שחיקה.
   8. עיוותים כתוצאה מהתקנה לא נכונה של כבל חדש, שחרור פתאומי של מטען או קשירה לאורך הכבל לצורך קיצורו.
   9. לא ניתן לתקן כבל מפותל.
   10. יש לפסול את הכבל משימוש.

   מענבי פלדה

   מענבי פלדה

   1. מענבי פלדה מיועדים לעמוד בטמפרטורה עד 200 מעלות צלזיוס.
   2. כבל פלדה עלול להיפגע משיתוך בחשיפה לחומצות.
   3. מהדקי כבל המשמשים לחיבור כבלים, קובעים את העומס על המענב. המחברים נושאים כ-75 עד 100% מעומס הקריעה של הכבל.
   4. עומס העבודה הבטוח של המענב תלוי גם בשיטת ההרמה – דהיינו שיטת חיבור המענב למטען.
   5. סוג החיבור תלוי בחומר המיועד להרמה, מגבלת העומס הבטוח של המענב, קיום טבעות הרמה של המטען, התאמת הכבל למירווח, הגובה בסביבת העבודה ועוד.
   6. יש להעמיס את הכבל על פי עומס העבודה הבטוח לזוויות הפתיחה השונות.
   7. חשוב להקטין עומסים דינמיים – דהיינו למזער את המתח בכבל באמצעות עצירות והתחלות פעולה איטיות.
   8. יש לשמור על מענבי כבל פלדה כשהם משומנים היטב. יש לבדוק את השימון לעיתים קרובות.
   9. יש לאחסן את המענבים על מדפים במקום נקי ויבש.
   10. יש לקשור את המענב מעל מרכז הכובד של המטען המורם.
   11. יש להימנע מפגיעות בכבל, בהשפעת לחות, חומצות ובסיסים וטמפרטורות גבוהות.
   12. יש לוודא שהמענבים נבדקו ע"י בודק מוסמך לפני הכנסתם לשימוש ובכל 6 חודשים, כנדרש בחוק.

   ומה אסור לעשות:

   1. אסור לכרוך מענבים סביב פינות חדות.
   2. כאשר אין ברירה, יש להגן על המענב באמצעות ריפוד הפינות במגינים או בלוחות עץ.
   3. אין להשתמש בכבלים בעלי עיוות "עין".
   4. אסור להחליק מטען לאורך הכבל.
   5. אין להשתמש בחיבור מענב יחיד להנפת מטען שלא ניתן לבקר את תנועתו. תנועות סיבוביות של המטען עלולות לגרום לפרימת מכבל ולהיחלשותו.
   6. אסור לבצע הרמה ו/או עצירה פתאומית בהורדה או בהרמת המטען.

   מענב שרשרת

   בדיקת המענבים

   1. יש לבצע בדיקה יומית – בדיקת ראייה של החוליות והאונקלים.
   2. מענבי השרשרת חייבים להיבדק ע"י בודק מוסמך לפני הכנסתם לשימוש ובכל חצי שנה.
   3. יש לנקות את המענבים לפני הבדיקה.
   4. יש לתלות את השרשרת או לפרוש אותה על משטח ישר. יש ליישר את הפיתולים ולמדוד את אורך המענב.
   5. יש לפסול כל מענב שהתארך ב-5% או יותר.
   6. פסילת חוליות על פי הפרמטרים הבאים:
    1. הבלאי של החוליה גדול מ-10% של קוטרה.
    2. קיימים חתכים , סדקים, חריצים, שקיעות ו/או סימני חלודה.
    3. חוליה או חוליות מפותלות או מעוקמות.
    4. התארכות חוליות השרשרת נוטות להיסגר ולהתארך.
   7. יש לבדוק את החוליה הראשית, פיני עומס ואונקלים.
   8. יש להוציא משימוש אונקלים שנפתחו יותר מ 10% מהמפתח הרגיל שלהם. המדידה מבוצעת בנקודה הצרה ביותר.
   9. יש להפסיק מיד את השימוש בשרשרת שהתגלה פגם בחוליה או בחוליות שלה. יש לדווח לממונים.
   10. תרשימי תיעוד של היצרן מציינים את העומס המותר על המענב ועל החיבור. יש לרשום את שם היצרן, סוג האונקל, מגבלת העומס ותאריכי הבדיקה.

   שיטות הרמה

   1. יש להעריך את משקל המטען לפני ההרמה.
   2. כאשר עלולה להיגרם פגיעה קשה, יש להחמיר במגבלת עומס העבודה.
   3. יש לאזן את המטען כדי למנוע מתח יתר על ענף אחד של המענב. ללא איזון המטען עלול להשתחרר ולהחליק.
   4. יש לרפד פינות חדות כדי למנוע מעיכה של החוליות.
   5. יש להחליף סוגרי ביטחון שבורים.
   6. יש להקטין את עומס העבודה הבטוח בעת שימוש בשרשרת בטמפרטורות גבוהות מ 425 מעלות.
   7. יש להרחיק את הידיים והאצבעות כדי למנוע הילכדותן בין המטען לשרשרת.
   8. יש לאחסן את מענבי שרשרת על מדפים, באזורים המיועדים לכך.

   ומה אסור לעשות:

   1. לא לטלטל את המטען במהלך הרמה והורדה של המענב.
   2. אסור לגרור את השרשרת.
   3. אסור לחבר שרשרת באמצעות בורג המוכנס בין שתי חוליות.
   4. אסור לקצר שרשרת באמצעות קשרים או ברגים.
   5. אסור להכניס בכוח אונקל לתוך חוליה.
   6. חל איסור להשתמש בחיבורים מתוצרת עצמית. יש להשתמש אך ורק בחיבורים אשר נועדו במיוחד לשרשרת.

   הכנת המשא לעבודה וקשירתו – הוראת עבודה

   חלק חשוב בעבודה עם עגורן הינו הכנה נכונה של המטען המיועד להרמה.

   לשם כך, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

   1. אתר את משקלו של המטען ובדוק הימצאו בטווח המשקל המותר לביצוע העבודה. חל איסור מוחלט להרים משא שמשקלו אינו ידוע.
   2. אין להרים משא בתפזורת או שאינו מאוזן.
   3. יש לנקוט באמצעים הנדרשים למניעת נפילת חומרים, אביזרי הרמה או כל פריט אחר אשר הורם.
   4. יש לקשור מטענים ארוכים כגון קרשים או קורות, בינם לבין עצמם לבל יחליקו.
   5. אין להרים בבת אחת מטענים אחדים אשר קשורים למענבים בנפרד, אפילו אם אין משקלם הכוללני עולה על גבולות המותר.
   6. יש להתאים את כל אביזרי ההרמה – אונקלים, שרשראות, כבלים וכד', לעומס העבודה המותר ולמשימה.
   7. יש לוודא כי המטען משוחרר מכל חיבור קבוע לקרקע או מבנה כלשהו.
   8. יש להכין ריפוד לפינות המטען בצורה אשר תבטיח הרכבה ושימוש באביזר הרמה ללא פגיעה בו.
   9. יש לשחרר את שרשרת ההרמה או כבל ההרמה מכל פיתול ומעיכה.
   10. כדי למנוע החלקות המענב מפתח האונקל, יש להשתמש באונקלים בעלי הבטחה מיוחדת.

   ביביליוגרפיה וירטואלית

   לפניך רשימת אתרים. לחיצה על הכתובת תקשר אותך ישירות לאתר.

   בחר לך נושא משימה, מתוך נושאי המשימה בדף הבא, גלוש באתרים, בכולם , ובצע את המטלה.

   https://shalhevet.co.il/info.asp?pageID=232

   https://shalhevet.co.il/search1.asp

   http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/40747881-66E0-44EA-8243-84B1B2068D0F.htm

   בהצלחה!

   ליצירת קשר השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

    שיעורים שלנו

    תאורה

    לרשימת הקורסים לתחילת הקורס נושאי משימה מספר 43-001 + 43-002 מטרות הקורס בגמר הההדרכה ולאח...
    קרא עוד
    חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי
    דילוג לתוכן