Shalhevet

  ליצירת קשר

  השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!

   ציוד מגן אישי

   לרשימת הקורסים

   לתחילת הקורס

   נושאי משימה מספר 40-001 + 40-002

   מטרות הקורס

   בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

   1. יכיר את החוקים העוסקים בציוד מגן אישי.
   2. יכיר את חשיבות השימוש בציוד מגן אישי.
   3. יזהה אמצעי מגן בהתאם לסוג ההגנה הנדרש.
   4. ידע את חובות המעביד והעובד לגבי ציוד מגן אישי.
   5. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.
   6. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

   ציוד מגן אישי – (דף 1)

   השימוש בציוד מגן חשוב מאין כמוהו כבר בימי בראשית השתמשו בציוד מגן אישי וכמוהו ניתן למצוא בציורי מערות קדומים, בקברים עתיקים ובדברי התורה:

   "וילבש שאול את דוד מדיו ונתן קובע נחושת על ראשו וילבש אותו שריון"

   (שמואל א', י"ז, פסוק ל"ח).

   "ולא יורה שם חץ ולא יקדמה מגן".

   (מלכים ב', י"ט, פסוק ל"ב).

   ציוד מגן אישי – (דף 2)

   ההסתייעות בציוד המגן האישי מעוגנת בחוקי ותקנות מדינת ישראל:

   פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) 1970 קובעת:

   "השר רשאי לקבוע כי תהליך פלוני גורר סיכון מיוחד של פגיעה בעיניים על ידי חלקיקים או רסיסים הניתזים תוך התהליך, וכי יסופקו משקפי מגן נאותים או סוככים יעילים, בהתאם להוראות שקבע, כדי להגן על עיני העובדים בתהליך".

   תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז 1997 קובעות:

   "ציוד מגן אישי" או "ציוד" הינו ציוד ואביזרים שנועדו לשימושו האישי של אדם בעבודה, בדרך של לבישה, הרכבה, חבישה או נשימה ושתוכנן במיוחד להגנתו מפני סיכון העלול לפגוע בבטיחותו או בבריאותו…"

   ציוד מגן אישי – (דף 4)

   נכון מאד, התשובה הינה חד משמעית – לא.

   ציוד מגן אישי הינו קו ההגנה האחרון להגנה על העובד וזאת, לאחר שבוצע טיפול ראשוני במקור הסיכון ובתהליכים הכרוכים בסיכון האמור.

   ציוד מגן אישי – (דף 5)

   רבים הסיכונים המצריכים שימוש בציוד מגן אישי וביניהם:

   • סיכונים מכניים.
   • סיכונים כימיים.
   • סיכוני קרינה.
   • סיכוני שריפה.
   • סיכוני נפילה.
   • סיכוני טביעה.
   • ועוד.

   ציוד מגן אישי – (דף 6)

   צורות הגנה

   בין צורות ההגנה על העובד הנחשף לסיכונים שונים, ניתן למצוא את הבאים:

   • הגנה על ראש.
   • הגנה על פנים ועיניים.
   • הגנה על שמיעה.
   • הגנה על ידיים, כפות ידיים ועור.
   • הגנה על גוף.
   • הגנה על רגליים.
   • הגנה מפני נפילה.
   • הגנה מפני טביעה.

   ציוד מגן אישי – (דף 7)

   ציוד מגן אישי – (דף 8)

   חובות המעביד לעובדיו:

   • הספקת ציוד מגן אישי מתאים.
   • תיקון או החלפת ציוד מגן אישי פגום.
   • הדרכה בדבר הסיכונים במקום העבודה ובצורך בציוד מגן אישי.

   ציוד מגן אישי – (דף 9)

   חובות העובד:

   • להשתמש בציוד מגן אישי שסופק לו.
   • לשמור על תקינות הציוד.
   • לדווח על כל פגם או נזק בציוד.

   ציוד מגן אישי – (דף 11)

   ביביליוגרפיה וירטואלית

   עליך לאתר 2 אתרים רישמיים (מוסדות OSH של מדינות שונות) ועוד 2 של ספקים הדנים בציוד מגו אישי.

   בחר לך נושא משימה, מתוך נושאי המשימה בדף הבא, גלוש באתרים, בכולם, ובצע את נושא המשימה, תוך ציון שם האתר והבסיס למשימה.

   ציוד מגן אישי – (דף 12)

   נושאי משימה

   נושא משימה מספר 40-001:

   בחן את מקום העבודה שלך ובחר מחלקה מסויימת אחת בה תתמקד במשימה זו.

   הערך את הסיכונים הכרוכים בעבודות השונות המבוצעות במחלקה זו והכן תוכנית מסודרת למיגון העובדים בציוד מגן אישי.

   הערה: במשימה זו עליך:

   1. להעריך את הסיכונים במחלקה הנבחרת.
   2. להכין תוכנית למיגון העובדים.

   הבא דוגמא מתוך אחד האתרים שבביביליוגרפיה וציין את שם האתר ושם המאמר.

   נושא משימה מספר 40-002:

   הבא 5 דוגמאות שונות מתחומים וענפים שונים במקום עבודתך, בהם ניתן לשפר את תנאי בטיחותו וגיהותו של העובד, מבלי להשתמש בציוד מגן אישי.
   הדוגמאות יכולות להיות ישימות ל:

   • שינוי מתקנים / ציוד / כלים.
   • שינוי תנאי סביבה.
   • שינוי תהליכי עבודה.
   • שינוי הוראות ונהלים.
   • וכדומה.

   הבא דוגמא מתוך אתר אינטרנט "מוסמך", ציין את שם האתר ושם המאמר.

   ציוד מגן אישי – (דף 13)

   הנחיות עבודה:

   1. באפשרותך לענות על יותר מנושא משימה אחד. כל נושא משימה מזכה ביום השתלמות בודד.
   2. את פתרון נושא המשימה עליך לכתוב במעבד תמלילים Word בהיקף שלא יעלה על 1,000 מילים מודפסות. בראש העבודה יש לציין את הפרטים הבאים: שם, ת.ז., כתובת, טלפון, E-mail, מקום עבודה, תפקיד, תאריך ביצוע העבודה ומספר נושא המשימה.
   3. באפשרותך לשלוח את הפתרון בדואר אלקטרוני לכתובת shalhevet@shalhevet.co.il או לחילופין על גבי דיסקט, בדואר, לכתובת שלהבת מערכות מידע בע"מ, רח' פריימן יעקב 20, ראשל"צ 75358, בצרוף המחאה לפקודת שלהבת – מערכות מידע בע"מ, על סך 236 ש"ח (המחיר כולל מע"מ) לכל נושא משימה.
   4. לאחר בדיקת פתרון נושא המשימה יועבר אליך אישור על השתתפות ביום השתלמות, על-פי דרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), לצורך קבלת אישור כשירות.
   5. שלהבת מערכות מידע בע"מ – מנהלת האתר, שומרת לעצמה את הזכות לפרסם עבודות נבחרות באתר. השתתפות בקורס בפועל, על-פי התנאים המפורטים לעיל מהווה אישור גורף לפירסום העבודה.
   6. שלהבת מערכות מידע בע"מ – תעביר הודעה למשרדי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, במשרד הכלכלה, על ביצוע הקורס.

   בהצלחה!

   ליצירת קשר השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

    שיעורים שלנו

    תאורה

    לרשימת הקורסים לתחילת הקורס נושאי משימה מספר 43-001 + 43-002 מטרות הקורס בגמר הההדרכה ולאח...
    קרא עוד
    חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי
    דילוג לתוכן