Shalhevet

  ליצירת קשר

  השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!

   ארגונומיה בתעשייה

   רקע כללי

   לפגיעות במערכת השריר ושלד ("פגיעות ארגונומיות") שנובעות מחשיפה לגורמי סיכון במקומות עבודה שכיחות גבוהה, ועלות מוגברת לתעשייה, למשק ולעובדים עצמם. לדוגמה, על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי משנת 2017, 14.5% מסך מקבלי דמי פגיעה בשנת 2014 סבלו מפגיעות שריר ושלד, ובממוצע נקבעו 33.6 ימי אי-כושר לכל מקרה ; בדו"ח השנתי של הרישום למחלות תעסוקתיות לשנת 2014, מצוין כי תסמונת שורש כף היד ("תעלה קרפלית") היתה הפגיעה המדווחת ביותר בין פגיעות שריר ושלד (252 מקרים, כ-46%).

   על פי פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), חובה לקיים מנגנון לטיפול בבטיחות במפעל ובבריאותם של העובדים, באמצעות תכנית בטיחות שנתית, ופעילותם של ממונים על הבטיחות, אולם לממונים על הבטיחות ידע מזערי בנושא ארגונומיה.

   בחלק ממקומות העבודה, טיפול בסוגיות ארגונומיות מתבצע באמצעות התקשרות עם ארגונומיים מקצועיים.

   האגודה הישראלית לארגונומיה וגורמי אנוש פתחה בשנת 2018 בתהליך הסמכה לארגונומים מנוסים.

   עד כה, מוסמכים כעשרה ארגונומיים מוסמכים בכירים במדינת ישראל.

   מטרות הפרויקט

   1. הגברת המודעות בנושא פגיעות שלד שריר ואופן טיפולכם.
   2. הגברת המודעות בנושא ארגונומיה בועדות הבטיחות.
   3. הגברת המועדות לנושא הארגונומיה בקרב עובדים במפעלים יצרניים

   תיאור מפורט של הפרויקט

   במסגרת הפרויקט, יבוצעו הפעילויות הבאות –

   1. סקירת התהליכים הארגונומיים המתקיימים במפעלים בארץ.
   2. פיתוח כלי לצורך זיהוי ראשוני של סיכונים ארגונומיים – רשימת תיוג ארגונומית לתצפית ראשונית.
   3. ביצוע סקרים ארגונומיים ב – 25 מפעלים יצרניים בעלי מעל ל – 50 עובדים.
   4. השתתפות בועדות בטיחות במפעלים המשתתפים בפרויקט.
   5. יישום המלצות.

   ליצירת קשר השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

    פרויקטים ב"קרן מנוף" , המוסד לביטוח לאומי שלנו

    חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי
    דילוג לתוכן