Shalhevet

  ליצירת קשר

  השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!

   שילוט וסימון

   לרשימת הקורסים

   לתחילת הקורס

   נושאי משימה מספר 44001 + 44002

   מס' אישור 603407

   מטרות הקורס

   בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

   1. יכיר את התקנה הדנה במסירת מידע והדרכת עובדים.
   2. יכיר את הצורך שבשילוט וסימון במקום העבודה.
   3. יבין את הצורך שבשילוט וסימון נכונים וברורים.
   4. יזהה סוגי שילוט וסימון בעייתיים.
   5. יכיר דרך לאיתור שגיאות בהבנת שילוט וסימון.
   6. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.
   7. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד העבודה לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

   שילוט וסימון

   שילוטים, סימנים ותמרורים משמשים אותנו בחיי היום יום במגוון רחב מאוד של תחומים בניהם ניתן למצוא:

   • תמרורים ושילוטים לנסיעה בכביש, בעבודה ובמקומות פרטיים.
   • סימנים לאתת בהפעלת עגורן או נהיגה לאחור במשאית.
   • סימנים במשחק רוגבי ל"פוסל".
   • שפת הסימנים לאילם / חירש.
   • שפת הסימנים לחיות ובעלי מחמד.
   • ועוד.

   על פי תקנות הבטיחות בעבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט 9991, נדרש המעביד לספק הדרכה לעובדים בדבר הסיכונים במקום עבודתם וכמו כן לספק שילוטים וסימונים ברורים למקומות בהם קיים סיכון כלשהו.

   תקנות הבטיחות בעבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט 1999

   בתקנות נאמר מפורשות כי העברת מידע לעובד בדבר הסיכונים במקום עבודתו, חייבת להיעשות בשפה המובנת לעובד.

   נשמע ברור ומובן וכי למי לא ברור כי העובד זכאי להדרכה ב"סימנים ואותות הנהירים לו"?

   וכי קיימת אפשרות אחרת?

   נושאי משימה מספר 44001 + 44002

   נשמע פשוט, אך עיון מדוקדק ועמוק יותר מגלה כי במקרים רבים מאוד, נעשה שימוש במונחים, ראשי תיבות, טרמינולוגיות שונות, סימונים ושילוטים, שלמולם ניצב העובד נבוך ולעיתים אובד עצות.

   ​להלן מספר דוגמאות בשימוש טרמינולוגי מעניין:

   האם תארנו לעצמנו כי המונח "TWA" השגור בפינו, יתפרש אצל העובד מן השורה

   כחברת תעופה מסויימת?

   או שמא חשבנו לעצמנו אי-פעם, כי המונח Level" Action" יתפרש במקומותנו כרמת

   הפעולה הנדרשת לטיפול במחבלים?

   או שמא האמנו כי מונחים כמו "קרצינוגני" ו"מוטגני" השגורים בפי כל, גם מובנים על

   ידם בפירושם הנכון (והמפחיד)?

   נסיון סטטיסטי מזערי, שנערך בקבוצות עובדים במפעלים שונים בארץ, מוכיח כי רבההבורות בתחום זה ויש מה לעשות ומהר בכדי לבערה בטרם תתפשט.

   הנסיון נערך בשימוש המונח הידוע לכולם MSDS (?!). התוצאות היו קטסטרופליות.

   בין התשובות ניתן היה למצוא:

   • חומר דישון לצמחים.
   • מי-קולון לגברים.
   • יחידת גסטאפו.
   • ג'ינס צהוב.
   • ועוד כהנה וכהנה.

   ומה בנוגע לסימונים ושילוטים?

   במסגרת שיעור זה ניגע בשני היבטים הקשורים בסימונים ושילוטים:

   1. "קרחות יער" מחד ו"עומס רב" מאידך.
   2. טעויות בהבנת השילוט והסימון.

   בהיבט הראשון, במקומות עבודה רבים ניתן לגלות "קרחות יער" אדירות, שבהן אין ולו גם סימן או זכר לתימרור או שילוט כלשהו ולעיתים, ניתן לגלות מסה גדושה של תמרורים ושלטים עד ש"מרוב עצים לא רואים את היער", עד כדי כך שהדבר מביא לידי התעלמות מוחלטת מסימנים אלו.

   נושאי משימה מספר 44001 + 44002

   בהיבט השני הדן בטעויות בהבנת השילוט והסימון, נעוצה בעיה מסוכנת הרבה יותר.

   טעויות העלולות להגרם עקב שימוש בתמרורים ושלטים, שהבנתם לקויה עקב כיתובם, עיצובם ומראם, יכולות להוביל לאסונות נוראיים.

   מימין – אזור רגיש לחשמל סטטי – אין כניסה ללא ציוד סטטי מתאים.

   משמאל – אזור רגיש לחשמל סטטי- אין כניסה ללא ציוד אנטי סטטי מתאים.

   R.H. התמונה באדיבות אלי בלה, ממונה בטיחות.

   ​יד ורגל לכך יש גם לספק וגם למזמין.

   הספק מייצר לעיתים שלטים שונים, כשיד דמיונו וכשרונו של איש הגרפיקה והעיצוב גוברת לעיתים על תקנים וסימונים מוסכמים שנבחרו ותוקננו.

   המזמין, שבמרבית המקרים מסתפק ב"מקצועיותו" של הספק, רוכש את המוצע לו ועשוי ליפול במלכודת.

   להלן דוגמאות מספר להמחשת הטעויות שהתרחשו בזמן חירום, בעת נסיון לזהות ולהבין את משמעות התצוגה בשלט:

   קיימות שיטות שונות למניעת טעויות בהבנת שלטים וסימונים:

   1. שימוש בתמרורים ושלטים בעלי תו-תקן אשר נבחנו ותוקננו ע"י מכון תקנים מוכר.
   2. התאמת סוג השילוט והסימון לאוכלוסיות מיוחדות.
   3. ועוד.

   בשיעור זה, נעסוק בדרך נוספת המותאמת לסוג האוכלוסייה שבארגונך:
   הרעיון הינו להציג בפני העובדים קבוצת שלטים וסימונים שונים (לא יותר מ-6 במספר בכל פעם) ולבחון את הבנתם לגבי כל שלט וסימן מבלי להדריכם.
   לאחר מכן, יש להדריכם וכעבור שבוע עד שבועיים, לכל היותר, לבצע מבחן ידע חוזר.
   השוואת התוצאות מאפשרת זיהוי טעויות מצד העובדים בהבנת הסימונים ותיקון נדרש, בין ע"י הדרכה נוספת ובין ע"י שינוי והחלפת השלט.

   לאחר מכן נלמדו הסימנים וניתן הסבר לכל אחד מהם:

   לאחר מכן, בוצעה בדיקת זיהוי חוזרת ע"י אותה קבוצת מהגרים וויאטנאמים ולהלן התוצאות:

   ביביליוגרפיה וירטואלית

   לפניך רשימת אתרים. לחיצה על הכתובת תקשר אותך ישירות לאתר.

   בחר לך נושא משימה, מתוך נושאי המשימה בדף הבא, גלוש באתרים ובצע את המטלה.

   נושאי משימה

   נושא משימה מספר 44001:

   אסוף קבוצת עובדים (בין 10 ל-20 עובדים) והצג בפניהם 6 סוגי שילוט שונים, הנמצאים במקום עבודתך והמייצגים אזהרות שונות בתחום הבטיחות.
   בקש מהם לרשום מה מייצג כל שלט.
   בגמר הרישום, הסבר להם על כל שלט ושלט ולאחר שבועיים בצע את אותה המשימה שוב וראה מה ההבדלים שהתקבלו בין שתי הרשימות.
   הערה: במידה ובבדיקתך יתקבלו תוצאות בלתי משביעות רצון- פעל בהתאם
   לשינוי המצב, ע"י הדרכה נוספת ו/או שינוי השילוט הבלתי ברור.

   נושא משימה מספר 44002:

   1. צלם במקום עבודתך 2 אזורים שבהם לדעתך יש עומס רב של שילוטים וסימונים. הסבר את הסכנות הכרוכות בעומס זה במקום בו הוא קיים.
   2. צלם במקום עבודתך 2 אזורים שבהם השילוט אינו ברור לאלו הצופים בו. מה לדעתך צריך להיות השילוט המתאים באותם מקומות.

   הנחיות עבודה:

   1. ​באפשרותך לענות על יותר מנושא משימה אחד. כל נושא משימה מזכה ביום השתלמות בודד.
   2. את פתרון נושא המשימה עליך לכתוב במעבד תמלילים Word בהיקף שלא יעלה על 1,000 מילים מודפסות. בראש העבודה יש לציין את הפרטים הבאים: שם, ת.ז., כתובת, טלפון, E-mail, מקום עבודה, תפקיד, תאריך ביצוע העבודה ומספר נושא המשימה.
   3. באפשרותך לשלוח את הפתרון בדואר אלקטרוני לכתובת shalhevet@shalhevet.co.il או לחילופין בדואר, לכתובת שלהבת מערכות מידע בע"מ, רח' פריימן יעקב 20, ראשל"צ 75358, בצרוף המחאה לפקודת שלהבת – מערכות מידע בע"מ, על סך 236 ש"ח (המחיר כולל מע"מ) לכל נושא משימה.
   4. לאחר בדיקת פתרון נושא המשימה יועבר אליך אישור על השתתפות ביום השתלמות, על-פי דרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), לצורך קבלת אישור כשירות.
   5. שלהבת מערכות מידע בע"מ – מנהלת האתר, שומרת לעצמה את הזכות לפרסם עבודות נבחרות באתר. השתתפות בקורס בפועל, על-פי התנאים המפורטים לעיל מהווה אישור גורף לפירסום העבודה.

   ​בהצלחה!

   ליצירת קשר השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

    שיעורים שלנו

    תאורה

    לרשימת הקורסים לתחילת הקורס נושאי משימה מספר 43-001 + 43-002 מטרות הקורס בגמר הההדרכה ולאח...
    קרא עוד
    חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי
    דילוג לתוכן