Shalhevet

  ליצירת קשר

  השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!

   תוכנית לניהול בטיחות

   כל מעסיק נושא איתו אחריות כבדה – לחייהם, לבריאותם, לשלומם ולרווחתם של כל העובדים והעובדות. בהתאם נדרשים המעסיקים להקדיש תשומת לב רבה לנושא הבטיחות, ובפרט לערוך תוכנית שנתית מקיפה. התוכנית הינה חובה גם על-פי החוק, כשהעסקים שעליהם חלה חובה זו מפורטים בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) משנת 2013. בפרט נדרשים לעשות זאת מפעלים ומקומות שבהם מתבצעות עבודות בנייה והנדסה עם יותר מ-50 עובדים. את התוכנית יש לעדכן לפחות פעם בשנה, וגם במצבים שבהם מתרחשים שינויים מהותיים באופן ביצוע העבודה. חברת שלהבת אמונה על בניית תוכנית לניהול בטיחות בהתאמה מלאה למאפיינים הספציפיים של כל מקום ועל-פי כל התקנות הרלוונטיות.

   המרכיבים החשובים של תוכנית לניהול בטיחות

   * תיאור העסק – ופירוט מלא של אופן ההתנהלות בו, מדיניות הבטיחות ומערך הבריאות התעסוקתית.

   * הדרכות בטיחות – תוכנית שנתית כוללת פירוט של כל ההדרכות שיבוצעו לעובדים ולעובדות.

   * ניהול סיכונים – מיפוי מלא של כל נקודות התורפה והכשלים האפשריים, על-מנת לנהל את הסיכונים ולהקדים תרופה למכה. בנוסף תכלול התוכנית רשימה של הוראות ונהלים למצבי חירום.

   * בדיקות תקופתיות – גם של חומרי גלם שנעשה בהם שימוש, גם של הציוד שבעזרתו מתבצעת העבודה וגם של העובדים (כלומר בדיקות המתבצעות ע"י רופאים תעסוקתיים).

   * היתרים ואישורים – מתן אישורים הנדרשים בפן הבטיחותי וחידוש היתרים קיימים.

   * פעולות נוספות – מדיניות פרואקטיבית היא מרכיב הכרחי בשמירה על רמת בטיחות מרבית, ולכן יש לכלול בתוכנית גם פעולות נוספות לקידום הנושא.

   תוכנית מפורטת ומוקפדת במיוחד

   חברת שלהבת אמונה על עריכת תוכניות ניהול בטיחות במגוון רחב של ענפי פעילות וסוגי מקומות עבודה. כל תוכנית לניהול בטיחות נבנית עפ"י ההנחיות העדכניות של זרוע העבודה של משרד הכלכלה, ועל סמך ניסיון של למעלה מ-25 שנים בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית. הוכחה נוספת לאיכות השירות היא רשימת הלקוחות הארוכה מאוד של שלהבת, שבה תמצאו בין השאר את בז"ן, את חברת החשמל, נגב מינרלים תעשייתיים, סוללה בונה, החברה הממשלתית לתיירות ורפא"ל. מאפיין נוסף של שירות כתיבת תוכניות לניהול הבטיחות הוא זמינות גבוהה והתנהלות יעילה, כך שהתוכנית שמשמשת כבסיס למערך הבטיחות תהיה מוכנה תוך זמן קצר ככל האפשר.

   ליצירת קשר השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

    מאמרים שלנו

    חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי
    דילוג לתוכן